Verbouwing opvang dak- en thuislozen De Herberg

Foto van auteur

De Herberg
Foto: Peter Denekamp

Zwolle – De Zwolse centrale opvangplek voor dak- en thuislozen De Herberg wordt verbouwd. Na de verbouwing slapen de meeste Herberggasten niet langer op zalen, maar krijgen ze een slaapplek op een eenpersoonskamer en 24-uursopvang.

Het ministerie van VWS heeft hiervoor een miljoen euro subsidie verleend. Door het inrichten van eenpersoonskamers krijgen de gasten meer comfort in de opvang. Wethouder Dorrit de Jong: “Voor mensen die dakloos zijn, is rust en veiligheid heel belangrijk. Een eigen plek in de centrale opvang kan die bieden.”

Met eenpersoonskamers wordt de duur van het verblijf in de opvang korter. Dit blijkt uit ervaringen elders in het land, aldus de gemeente. “De rust en stabiliteit die de kamers bieden, lijken een positieve invloed te hebben op het werken aan zelfstandigheid.” Ook het aantal incidenten in de opvang neemt naar verwachting van de gemeente af.

Na de verbouwing van De Herberg zijn er 35 eenpersoonskamers. Verder worden er drie tweepersoons slaapkamers gerealiseerd en blijven er vier slaapzalen waar vier tot vijf mensen kunnen overnachten. Deze meerpersoonskamers zijn bedoeld voor mensen die geen recht hebben op opvang in onze regio.

Gemeente Zwolle: “Deze mensen laten we niet op straat slapen, maar vangen we op totdat er een goede overdracht is gedaan naar een alternatieve verblijfplaats of naar een andere regio. Ook geven de meerpersoonskamers in de winter iets meer ruimte om mensen op te vangen als dat nodig is.”

Gemiddeld verblijven er nu per nacht ongeveer veertig mensen in De Herberg. Tijdens de verbouwing verblijven de Herberggasten in de tijdelijke units die in de coronatijd op het terrein zijn geplaatst.

Het belangrijkste doel van de opvang van dak- en thuislozen is dat de mensen zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen. Gemeente Zwolle: “Hier past 24-uursopvang en activatie bij. Mensen zullen daarom niet de hele dag op hun kamer verblijven. Zwolle Actief en de samenwerkingspartners helpen de mensen bij een daginvulling. De meesten zullen dus, net als nu, de Herberg ‘s ochtends verlaten en ‘s avonds weer terugkeren. De nieuwe situatie biedt echter meer maatwerkmogelijkheden passend bij de persoonlijke situatie van mensen.”

De interne verbouwing van De Herberg is onderdeel van een langjarig verandertraject van de opvang voor dak- en thuisloze mensen in Zwolle. Naar verwachting is de verbouwing in december afgerond.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)