Schotbalken in Katerveersluis om water vast te houden

Foto van auteur

Foto: WDODelta

Zwolle – Het waterschap heeft schotbalken geplaatst in de Katerveersluis in Zwolle. Dit is gedaan in samenwerking met de gemeente om het waterpeil in het stedelijk gebied van Zwolle op niveau te houden.

De schotbalken zijn nodig vanwege het lage waterpeil van de IJssel. WDODelta: “Normaal gesproken zorgt de waterdruk van de rivier ervoor dat de deuren goed sluiten. Omdat de IJssel laag staat, is er momenteel niet voldoende druk en kan er water vanuit de Willemsvaart de IJssel in stromen.”

Het waterschap en de gemeente willen het water juist vasthouden in het gebied. Door de droogte en de geringe aanvoer vanuit de Rijn is de waterstand van de IJssel lager dan die van de Willemsvaart. Normaal gesproken is dit andersom.

Foto's 3
Schotbalken in Katerveersluis om water vast te houden - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta
Schotbalken in Katerveersluis om water vast te houden - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta
Schotbalken in Katerveersluis om water vast te houden - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta