Voorbereidingen dijkversterking tijdens zomersluiting Scania

Foto van auteur

Foto: WDODelta

Zwolle – Dijkteam Zwolle is deze week alvast gestart met werkzaamheden op het terrein van Scania. Dit om de kans op verstoring van het productieproces te verkleinen tijdens de uitvoering van de dijkversterking die eind van het jaar begint.

De werkzaamheden duren vier weken en vinden op verzoek van Scania plaats tijdens de zomersluiting van het bedrijf. WDODelta: “Op deze manier kan er tijdens de daadwerkelijke dijkversterking grotendeels buiten de hekken van het Scania-terrein worden gewerkt. Dit draagt bij aan de veiligheid, voorspelbaarheid en efficiëntie van de uit te voeren werkzaamheden. Ook zorgt deze aanpak ervoor dat de kans op inkomensschade voor Scania zo klein mogelijk blijft.”

Dijkteam Zwolle gaat tijdens de zomersluiting van Scania het parkeerterrein bij de haven ophogen en opnieuw inrichten. Verder worden er rondom het parkeerterrein damwanden geplaatst en hekwerk vervangen. Na de zomersluiting gaan de werkzaamheden buiten de hekken verder, zoals het plaatsen van damwanden langs het Zwolle-IJsselkanaal en het versterken van het dijktalud.

De stadsdijken in de regio Zwolle worden de komende jaren versterkt. Het gaat om het traject van het landelijke Westerveld langs de woonwijk Holtenbroek tot en met industrieterrein Voorst.

WDODelta: “Iedere locatie vraagt om een andere oplossing om de dijk ook in de toekomst sterk te houden. Hiervoor werkt het waterschap als Dijkteam Zwolle samen met aannemerscombinatie Dura Vermeer-Ploegam, met ondersteuning van advies- en ingenieursbureaus TAUW, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten. Deze marktpartijen zijn al sinds de start van de planuitwerking aan boord. Dat maakt het mogelijk om nu al deze werkzaamheden uit te voeren.”

Foto's 2
Voorbereidingen dijkversterking tijdens zomersluiting Scania - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta
Voorbereidingen dijkversterking tijdens zomersluiting Scania - Foto: WDODelta
Foto: WDODelta