Overeenkomst voor vernieuwing woningen Kop van Oost

Foto van auteur

Foto: Gemeente Zwolle

Zwolle – De gemeente Zwolle en Woningstichting SWZ hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de vernieuwing van woningen tussen de Anthonie Heinsiusstraat en de Casper Fagelstraat in Dieze-Oost.

Donderdag tekenden Wiepke van Erp Taalman Kip, directeur-bestuurder van SWZ, en Jim van der Zwan, hoofd afdeling Ruimtelijke Planvorming van de gemeente Zwolle, de overeenkomst. De vernieuwing van de woningen vormt voor SWZ het slotstuk van de wijkvernieuwing van Dieze-Oost.

Op de plek van de huidige 88 sociale huurwoningen worden minimaal evenveel sociale huurwoningen en daarnaast woningen in de vrije sector teruggebouwd, aldus gemeente Zwolle. “Hoeveel woningen er uiteindelijk precies komen hangt af wat er mogelijk is. In de plannen moet ook ruimte blijven voor de waardevolle bomen die er staan en voor parkeren.”

In september vorig jaar hebben bewoners van deze buurt mee kunnen denken over de plannen. De vraag was toen: hoe moet de buurt er in de toekomst uitzien? Gemeente Zwolle: “Gemeente en SWZ combineren de uitkomsten daarvan met de wettelijke uitgangspunten om tot een eerste plan te komen. Als dat klaar is, krijgen de buurtbewoners weer de gelegenheid hun mening te geven.”

De bewoners van de woningen die als eerste aangepakt worden, hebben een sociaal plan ontvangen. Daar staat informatie in over verhuiskostenvergoeding en de mogelijkheden om een andere woning te vinden. Dit sociaal plan is ingegaan op 1 februari dit jaar. Vanaf dat moment kunnen deze bewoners met voorrang uitverhuizen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)