Zwolle investeert in stad en mensen

Foto van auteur

In de begroting voor 2007 van de gemeente Zwolle staan de inwoners van de stad centraal. Het college van burgemeester en wethouders wil veel investeringen doen op sociaal gebied. Zo kunnen maatschappelijk werk, ondersteuning van sportverenigingen, jongerenwerk, buitenschoolse activiteiten voor kinderen en cultuur vanaf 2007 jaarlijks rekenen op extra geld. Komend jaar wordt verder geïnvesteerd in onder meer sport, jongeren, vrouwenopvang, integratie, groen, cultuur, wijkgericht werken, vluchtelingen en veiligheid.

Dat blijkt uit de begroting voor 2007, die burgemeester Henk Jan Meijer, wethouder Emmy Witbraad (Financiën) en de overige collegeleden op dinsdag 10 oktober 2006 hebben gepresenteerd. In het omvangrijke document worden alle thema’s beschreven waar de gemeente Zwolle zich mee bezighoudt. Alle beleidsvelden passeren de revue. De grootste aandacht gaat traditioneel uiteraard uit naar de níeuwe investeringen voor komend jaar en de daarop volgende jaren. De gemeenteraad buigt zich binnenkort over de begroting.

Positieve vooruitzichten
Het gaat goed met de financiën van de gemeente Zwolle. Toen voor de zomervakantie de Perspectiefnota werd gepresenteerd, waren de vooruitzichten minder positief. Aan structurele investeringen vanaf 2007 (en dus ook de volgende jaren) wordt nu 773.000 euro besteed (waarvan 170.000 binnen bestaand budget). Voor komend jaar is 6,6 miljoen euro beschikbaar voor eenmalige investeringen.

Woonlasten en onroerende zaakbelasting (OZB)
De onroerende zaakbelasting wordt in 2007 alleen verhoogd met het inflatiecijfer. Dat is de gebruikelijke, landelijke aanpassing aan de waardevermindering van geld, voor komend jaar vastgesteld op 2 procent. Ook de afvalstoffenheffing stijgt met dat percentage. Om de kosten van de plannen voor het Zwolse riool te financieren, wordt (zoals eerder is besloten) de rioolheffing met 7,23 procent verhoogd.

Met de begroting wordt ook de tarievennota vastgesteld. In dat boekwerk zijn alle leges en heffingen opgenomen die de gemeente in rekening brengt. Uitgangspunt is dat de kosten die gemaakt worden voor bepaalde diensten, zoveel mogelijk voor honderd procent in rekening worden gebracht.

De veranderingen van de woonlasten (absoluut en relatief) is weergegeven in de volgende tabel, onderverdeeld naar waardecategorieën van woningen.

Gebruiker/huurder Eigenaar eigenaar/gebruiker
Waarde 1-pers.huish. meerpers.huish. (verhuurder) 1-pers.huish. meerpers.huish.
100.000 € 3,89 2,00% € 4,88 2,00% € 8,89 4,22% € 12,78 3,15% € 13,77 3,03%
200.000 € 3,89 2,00% € 4,88 2,00% € 11,29 3,41% € 15,18 2,88% € 16,17 2,81%
300.000 € 3,89 2,00% € 4,88 2,00% € 13,69 3,03% € 17,58 2,72% € 18,57 2,67%

Landelijk bezien bezet Zwolle van de 35 grootste gemeenten in Nederland naar rangorde qua woonlasten voor bovenstaande heffingen een 22ste plaats. Dat betekent dat in 21 van de grote gemeenten de lokale lasten hoger liggen.

De begroting die nu is gepresenteerd, heeft een sluitend meerjarig perspectief. Dat betekent dat ook op langere termijn geen tekorten te verwachten zijn. Maar omdat er de komende jaren nog meer investeringen gedaan moeten worden, kijkt het gemeentebestuur wel naar mogelijkheden om te bezuinigen of meer geld te verdienen.

Collegeakkoord
Het spoorboekje voor burgemeester en wethouders voor de samenstelling van de begroting is het collegeakkoord, dat na de verkiezingen van maart 2006 is opgesteld. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad hebben na uitgebreide onderhandelingen een handtekening gezet onder deze plannen. In het akkoord is veel aandacht gericht op sociale onderwerpen. Bovendien zijn er prestatieafspraken gemaakt: concrete projecten die in deze periode uitgevoerd moeten worden. Ieder jaar maken burgemeester en wethouders een voorstel voor de verdeling van de financiën voor de komende jaren. Nadat de gemeenteraad hierover heeft besloten, zijn de prioriteiten definitief vastgelegd.

‘Samen voor Zwolle’
Zwolle stapelt stenen om een thuis te creëren te midden van de stad en de buurt, en niet om enkel huizen te bouwen. Zwolle leeft samen vanuit betrokkenheid, en niet alleen om een massa te vormen. Zwolle realiseert kantoren niet voor een indrukwekkende skyline, maar voor de ontwikkeling van de stad en haar inwoners, is een van de alinea’s uit het collegeakkoord ‘Samen voor Zwolle’. Met deze begroting, waarin de nadruk ligt op investeringen die direct inwoners treffen, wordt aangesloten bij de sociale ambities van het gemeentebestuur. Niet de kwantitatieve groei is leidend, maar de kwalitatieve.

“Onze stad maakt belangrijke ontwikkelingen door, waarbij veel aandacht uitgaat naar grote bouwprojecten, infrastructurele maatregelen en nieuwe grootschalige voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van Stadshagen, de verbetering van de Zwolse ringwegen en de opening van het nieuwe theater”, licht wethouder Emmy Witbraad (Financiën) toe. “Maar Zwolle draait in de eerste plaats om haar inwoners en bezoekers. Met deze begroting hebben we onze uiterste best gedaan de mensen te voorzien van de voorzieningen en hulp die zij nodig hebben.”

De totale begroting kun je vinden via www.zwolle.nl

1 gedachte over “Zwolle investeert in stad en mensen”

Reacties zijn gesloten.