Overdekt jeu-de-boulen voor senioren in Dieze-Oost

Foto van auteur

Foto: Ingezonden foto

Zwolle – Meer verbondenheid en betrokkenheid in de wijk Dieze-Oost. Daar streeft Driezorg Arcadia naar. Onlangs is er een jeu-de-boulesbaan aangelegd. En nu wil Arcadia een overkapping om het jeu-de-boulen comfortabel te maken voor senioren.

De jeu-de-boulesbaan heeft Arcadia gekregen van Woonzorg en ze zijn klaar voor de verdere aankleding. Martine Bisschop, servicecoördinator van Driezorg Arcadia, vertelt erover: “Samen met WijZ Welzijn willen we allerlei activiteiten organiseren op het activiteitenplein, waar de jeu-de-boulesbaan ook is. Zoals fysiotherapie, barbecues en muziekoptredens. Een multifunctionele baan. Om activiteiten altijd door te laten gaan, ook bij slecht weer, willen we een overkapping.”

Bisschop geeft aan dat je dan met slechter weer ook naar buiten kan en dat dit bevorderlijk is voor de verbondenheid van senioren. “Het streven is een overkapping. Er is nog wel sponsoring nodig om het rond te krijgen. Eerste onderhoud en aankleding kunnen we al doen. Daardoor krijgen we hopelijk meer enthousiasme en meer betrokkenheid,” vertelt Bisschop. wanneer de overkapping gerealiseerd wordt, is afhankelijk van sponsoring.

Martine Bisschop: “We hebben allerlei acties op touw gezet. Zoals een feestweek, omdat de locatie Arcadia vijftig jaar bestaat. Tijdens deze week hebben we geld opgehaald voor het project. Daarnaast hebben we een beroep gedaan op De Gasthuizen. Met het geld dat zij ons schenken kunnen we ook banken en stoelen aanschaffen, zodat mensen langer op de baan blijven.” Ze vertelt dat het belangrijk is om financiële steun te hebben, zowel voor de bouw als voor het onderhoud van de baan.

Eind juli was de aftrap van de jeu-de-boulesbaan. Driezorg Arcadia heeft alle regels op papier gezet en mensen uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. “We hebben een oproep gedaan om Arcadia-bewoners en mensen uit de buurt naar de baan te laten komen om te kijken. De baan is bedoeld voor netwerken, bewegen en om iedereen het huis uit te krijgen. We willen de senioren actief zien te krijgen. Senioren in het oog krijgen en houden.”

Om de verbeteringen mogelijk te maken, kreeg Driezorg Arcadia een donatie van het Zwolse fonds De Gasthuizen. Ze dienden daarvoor een officiële aanvraag in. Het fonds onderneemt zelf geen initiatieven, maar ondersteunt uiteenlopende initiatieven van bijvoorbeeld vrijwilligers, buurtbewoners, particulieren, goede doelen en organisaties.