Harm Oterdoom beëdigd als bestuurder van WDODelta

Foto van auteur

Harm Oterdoom (links), nieuw lid van het algemeen bestuur van WDODelta
Foto: WDODelta

Zwolle – Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman heeft dinsdag Harm Oterdoom beëdigd als lid van het algemeen bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Hij volgt Mark Tuit op als lid van de fractie natuurterreinen. Mark Tuit heeft het waterschapsbestuur verlaten omdat hij wethouder is geworden van de gemeente Hoogeveen.

Harm Oterdoom is ruim 35 jaar actief als bosbouwkundige en voorzitter bij de Stichting Ubbinkbos in het noorden van Drenthe, die onder meer het NSW-landgoed Witterholt bij Assen beheert. Deze stichting is actief lid van de Federatie Particulier Grondbezit. Oterdoom is gepensioneerd, woont in Lelystad en heeft tientallen jaren voor verschillende nationale en internationale organisaties aan waterkwaliteit gewerkt.

Desgevraagd zegt het nieuwe bestuurslid over zijn toetreden tot het waterschapsbestuur: “Ik ben erg gemotiveerd om in samenwerking te anticiperen op klimaatverandering en om de hydrologische opgave voor behoud en herstel van de biodiversiteit aan te pakken. De zeer droge jaren van de afgelopen tijd hebben duidelijk gemaakt dat deze opgave alleen maar groter is geworden.”

In het waterschapsbestuur zijn de zetels als volgt verdeeld na de waterschapsverkiezingen in 2019: Water Natuurlijk (5), VVD (4), CDA (3), ChristenUnie (2), Algemene Waterschapspartij (2), Gemeentebelangen Drenthe-Overijssel (3), 50Plus (1), SGP (1), Ongebouwd (4), Bedrijven (3) en natuurterreinen (1).

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)