Gemeente Zwolle wist al jaren dat RTV Focus geen cent huur betaalde aan Stadkamer

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – De gemeente Zwolle wist al jaren dat RTV Focus geen huur betaalde voor de derde verdieping in de Stadkamer. Uit documenten en e-mails die de redactie van Weblog Zwolle heeft ingezien blijkt dat de gemeente in het voorjaar van 2020 al op de hoogte was.

In december 2018 nam RTV Focus haar intrek in de Stadkamer. In het jaarverslag over 2020 schrijft de Stadkamer dat RTV Focus per 2021 als huurder onderdak krijgt in de Stadkamer. RTV Focus was destijds een vier jaar oude stichting bestaande uit de oprichters Paul Oosterbaan en Christine Spinder. Samen met een vrijwilliger en een aantal stagelopers maakten zij lokaal nieuws. Op de vraag waarom een jonge stichting onderdak kreeg in de Stadkamer antwoordde de gemeente Zwolle dat de verhuur de verantwoordelijkheid is van de Stadkamer.

Stadkamer ging niet in op de vraag op welke wijze zij in 2018 in contact zijn gekomen met RTV Focus. De vraag of er minimaal vijfentwintig maanden geen huur is betaald door Focus aan de Stadkamer bleef onbeantwoord. Ook kwam er geen antwoord op de vraag of de kredietwaardigheid van RTV Focus is gecontroleerd voor er een huurcontract werd afgesloten. Het bleef verder onduidelijk waarom de Stadkamer als verhuurder een huurder niet uitzet als er geen huur wordt betaald. Gangbaar is dat een verhuurder stappen onderneemt om het huurcontract te laten ontbinden als betalingen enkele maanden uitblijven. Het laten oplopen van een huurachterstand tot meer dan twee jaar is hoogst ongebruikelijk.

De Stadkamer schreef in een algemeen statement dat alle afspraken, het huurcontract en de betalingen een zaak zijn tussen de Stadkamer en RTV Focus. Wel gaf de Stadkamer aan dat er in samenspraak met de gemeente Zwolle een huurder is gezocht voor de derde etage van de Stadkamer. Uit de documenten en e-mails die Weblog Zwolle heeft ingezien blijkt dat de rol van de gemeente veel verder ging. Een beleidsadviseur van de gemeente was in april 2020 op de hoogte dat de Stadkamer geen huur heeft ontvangen van RTV Focus. Hoogstwaarschijnlijk was er op dat moment al een huurachterstand van zo’n vijftien maanden.

Hij schrijft dan in een door hem verzonden e-mail: “De fiscalist van de gemeente zoekt, op verzoek van de gemeente, op dit moment uit wat de voorwaarden zijn om de huur als niet belast te zien voor Stadkamer. Dit is om de consequentie van huurpenningen te overzien. Het is zeker niet de bedoeling dat RTV Focus ‘om niet’ zou huren. Als het goed is wordt deze casus nog dit jaar opgelost.”

Twee maanden later debatteerde de gemeenteraad over de nieuwe licentie voor de lokale omroep. Het advies van het college van burgemeester en wethouders was om afscheid te nemen van de oude lokale omroep RTV Zwolle. In het advies stond onder meer dat RTV Focus in de afgelopen jaren zelfstandig is doorgegaan met het opbouwen van haar aanwezigheid in de Zwolse samenleving. Meerdere fracties deelden tijdens het debat complimenten uit aan RTV Focus. Zij vonden het bewonderenswaardig hoe een jonge omroep dit op eigen kracht in korte tijd had bereikt. De gemeenteraad stemde dan ook unaniem in met het voorstel waardoor RTV Focus de nieuwe lokale omroep werd. Gedurende de licentietermijn van vijf jaar ontvangt RTV Focus hier een subsidie voor van vier ton.

De gemeente Zwolle en de Stadkamer gaven maandag aan nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op deze onthulling. Zij komen hier in een later stadium op terug.