Wijkplatform Binnenstad

Foto van auteur

Zwolle – ‘Wijkwethouder’ Henk Jan Meijer nodigt bewoners in de binnenstad uit voor het wijkplatform Binnenstad. De bijeenkomst is op dinsdag 7 april aanstaande in het Refter, aan het Bethlehems Kerkplein 35-1. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.  

Er is dit keer gekozen voor een gemengde opzet van het wijkplatform om tegemoet te komen aan de wens van bewoners om over meer onderwerpen actuele informatie te krijgen. In het eerste deel worden twee onderwerpen gepresenteerd. Na de pauze kan op de informatiemarkt bij verschillende projectleiders en beleidsadviseurs actuele informatie gekregen worden en vragen gesteld over lopende zaken in de binnenstad.

De agenda van het wijkplatform (van 20.00 – 21.00 uur) is als volgt:

–           Opening door voorzitter Ans van der Worp

–           Verslag van de bijeenkomst van 9 oktober 2008

–           Speerpunten politie voor de binnenstad; toelichting door wijkagenten Bert

Bakker en Wim Kloek

–           Mededelingen verkeer en bereikbaarheid gemeente Zwolle; toelichting door

beleidadviseur Syb Tjepkema en projectmanager binnenstad Ronald IJsselstein

–           Sluiting vergadering

 

1.       ‘Informatiemarkt’ op begane grond in het Refter (van 21.00 – 22.00 uur)

De volgende projecten zijn vertegenwoordigd:

 • Uitvoering autoluw maken diverse straten

o   Walstraat, Spoelstraat/Kerkstraat, Van Nahuysplein, Ter Pelkwijkpark

 • Planvorming autoluw maken diverse straten

o    Eekwal, Thorbeckegracht, Badhuiswal, Blijmarkt, Ossenmarkt

 • Herinrichting Kerkstraat (inclusief stop&shop parkeerplaatsen bij Genverberg)
 • Vervangen pollersysteem
 • Wijzigingen rijrichtingen in Zuidoost en in Nieuwstraat
 • Voorstel aanpassen voetgangersoversteekplaatsen rond de binnenstad
 • Planvorming herinrichting Sassenstraat
 • Stand van zaken diverse projecten op het Noordereiland
 • Zomerkermis binnenstad
 • Aanpak verwijdering graffiti
 • Openbare orde en veiligheid
 • Beheer openbare ruimte, schoon, heel en veilig
 • Vervangen en bijplaatsen fietsenklemmen
 • Project Napoleon, 15 – 17 mei, Thorbeckegracht / Pletterstraat, evenement van Zwols Symphonie Orkest, PR Zwols Symfonie Orkest)

Wijkplatform

De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die geïnformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of ideeën hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via Telefonisch Servicecentrum (TSC) op telefoonnummer 14038. De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolsewijken.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)