Inspiratiebox als stimulans voor Zwolse beginspraak

Foto van auteur

Zwolle – Met een kleurrijke, creatief vormgegeven inspiratiebox geeft de gemeente Zwolle een extra impuls aan het inspraakproces waar burgemeester en wethouders al enkele jaren op inzetten. Beginspraak staat voor sámen plannen maken in een zo vroeg mogelijk stadium. Dat betekent dat de overheid niet als enige bepaalt wat er in de stad gebeurt, maar samen met haar burgers kleur geeft aan de stad. 

Burgemeester Henk Jan Meijer heeft de eerste Inspiratiebox ´Kleur geven aan de stad´ overhandigd aan de gemeenteraad, in de persoon van vice-raadsvoorzitter Dite Husselman. De inspiratiebox bevat een boekje met de achtergronden van de Zwolse Beginspraak plus een aantal losse uitvouwfolders over projecten waarin de gezamenlijke manier van werken is toegepast. Betrokkenen bij de projecten, zoals omwonenden, projectleiders en raadsleden geven via de box hun persoonlijke mening over desbetreffend Beginspraakproces.

De keuze voor een doosje met losse onderdelen is bewust: het geeft aan dat Beginspraak in Zwolle een dynamisch proces is en zich blijft ontwikkelen. In de toekomst kan de inspiratiebox naar behoeven aangevuld worden met andere inspirerende projecten en nieuwe zienswijzen. 

De inspiratiebox is een van de manieren waarop de gemeente beginspraak wil stimuleren. Een ander initiatief is een interne inspiratiewerkgroep die adviseert over nieuwe inspraakmethoden en -werkvormen.  

Meer informatie over beginspraak is te lezen op: www.zwolle.nl, klik op button ‘beginspraak’.

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)