Meer onderzoek naar kosten en baten railterminal Hessenpoort

Foto van auteur

Een goederentrein op de spoorbrug over de Vecht bij Berkum
Foto: Peter Denekamp

Zwolle – Een railterminal voor goederenvervoer in Hessenpoort biedt kansen om de brede welvaart in Regio Zwolle te versterken, vindt de gemeente Zwolle.

“Vooral de duurzaamheidswinst van het veel minder vervuilende treinvervoer, vergeleken met transport over de weg, kan een goede bijdrage leveren aan de gewenste omschakeling in de logistiek,” zegt de Zwolse economiewethouder Paul Guldemond. “Ook zou Regio Zwolle met goed vervoer over zowel water, weg als spoor, concurrerend blijven en zijn voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering en personeelstekorten.”

Toch houden de gemeente Zwolle, provincie Overijssel en betrokken bedrijven nog een paar slagen om de arm. Eerst komt er nader onderzoek naar alle plussen en minnen. Tegenover de duurzaamheidswinst en andere voordelen van een railterminal kunnen ook nadelen staan, aldus de gemeente, bijvoorbeeld door toenemende drukte op het spoor of geluidhinder in de omgeving. Ook wordt nu met alle betrokkenen gesproken om het draagvlak te pielen.

Dit blijkt uit onderzoek naar de financiële, technische en ruimtelijke haalbaarheid van een railterminal in Hessenpoort. De bevindingen werden op woensdag besproken met raadsleden van de gemeente Zwolle en statenleden van de provincie Overijssel. De gemeente Zwolle stelt als voorwaarde voor een vervolgonderzoek – de zogeheten maatschappelijke kosten- en batenanalyse – dat ook de provincie en de bedrijven die van de terminal gebruik willen maken, meebetalen aan de kosten ervan. Raad en Staten moeten daarover nog een besluit nemen.

De railterminal op Hessenpoort staat al langer op het verlanglijstje van Port of Zwolle en enkele ondernemers in de regio. Vooral de omschakeling van vrachtverkeer over de weg naar het spoor, wordt gezien als een belangrijk motief. In de Green Deal van de eurocommissaris Frans Timmermans staat dat in 2030 driekwart van het vervoer over de weg moet zijn overgeheveld naar het spoor. Dat scheelt ongeveer de helft in emissie.

Ook Port of Zwolle en Regio Zwolle willen graag vergroenen. Vrachtvervoer over het spoor biedt bovendien een oplossing voor het groeiend tekort aan chauffeurs. Daarnaast is het een alternatief voor de binnenvaart op momenten dat de waterstand in rivieren te hoog of te laag is zoals afgelopen zomer.

Vanuit Zwolle zou geregeld goederenvervoer over het spoor naar Malmö in Zweden mooie kansen bieden om te vergroenen, denkt de gemeente. “Mogelijk is er ook voldoende volume naar Rotterdam en Herne in Duitsland, om van daaruit verder te worden vervoerd naar andere Europese landen. Er wordt zelfs gesproken over goederenvervoer over het spoor vanuit China en Turkije, maar dat is nog weinig concreet.”

De gemeente Zwolle denkt dat er voldoende aanbod van goederen van bedrijven in de zogeheten Coalition of the Willing is om de eerste fase van zo’n railterminal binnen enkele jaren na de start in 2028 rendabel te krijgen. En er worden kansen gezien voor doorgroeien naar meer capaciteit als vaker wordt overgeschakeld naar het spoor. De geschatte investeringskosten van bedrijven en overheid voor de terminal bedragen zo’n negentig miljoen euro in de eindfase.

“Ruimtelijk zijn er nog de nodige haken en ogen om nu al eenduidige conclusies te trekken,” aldus de gemeente Zwolle. Zo liggen er concurrerende ruimteclaims voor uitbreiding van Hessenpoort en voor duurzame energieopwekking. “Ook de inpassing in het landschap en in de gebiedsvisie voor het gebied ten noorden van de Vecht moet verantwoord gebeuren. Het vertrouwen in de goede afloop blijkt in elk geval voldoende om nu alvast de lobby te starten richting regio, Rijk en Europa en verdere verkenning met ProRail.”