Participatieraad Zwolle neemt nieuwe afvalbeleid onder de loep

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – De gemeente Zwolle heeft op 1 januari dit jaar een nieuw afvalbeleid ingevoerd. De Participatieraad Zwolle organiseert daarom een bijeenkomst over het nieuwe afvalbeleid.

De Participatieraad Zwolle nodigt inwoners uit om samen in gesprek te gaan over dit nieuwe beleid. De Participatieraad, die uit vijftien inwoners van Zwolle bestaat, adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het beleid dat inwoners aangaat. De raad adviseert de gemeente en luistert naar wat er leeft onder Zwollenaren.

Om goed te kunnen adviseren, gaat de Participatieraad regelmatig in gesprek met inwoners over gemeentebeleid op het gebied van participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd en rond arbeidsparticipatie en inkomen.

Op 29 maart organiseert de Participatieraad van 19.30 tot 21.00 uur een interactieve bijeenkomst voor inwoners van Zwolle. Dit om te horen wat de ervaringen, wensen en ideeën of tips zijn op het gebied van het nieuwe afvalbeleid.

Bij deze bijeenkomst is ruimte voor maximaal vijftig deelnemers. De raad vraagt om bij de aanmelding ervaringen, ideeën of tips te vermelden, zodat een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van inwoners aan bod kan komen.

Alle ervaringen worden verzameld. Naast de inbreng tijdens de bijeenkomst worden in april ook de ervaringen die per e-mail zijn ontvangen besproken met wethouder Guldemond.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 5 maart. Elke persoon die zich aanmeldt, ontvangt van een bevestiging. Ná 5 maart ontvangen zij een e-mail met het programma en de locatie of een bericht dat er geen plekken meer zijn om deel te kunnen nemen.

Aanmelden kan via info@participatieraadzwolle.nl

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)