Lokale omroep Zwolle heeft maling aan wet en overheid, gemeenteraad vindt handhaving niet nodig

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – De in opspraak geraakte lokale omroep RTV Focus krijgt opnieuw een kans van de gemeente. Ondanks overtredingen van de Mediawet, het al jarenlang niet nakomen van gemaakte afspraken en het negeren van aanmaningen en vorderingen van de gemeente en de toezichthouder het Commissariaat voor de Media.

Een amendement van SP, VVD en Swollwacht om te gaan handhaven werd verworpen. “Het zou een klap betekenen voor RTV Focus,” aldus Marieke Herweijer van de ChristenUnie. Ook wethouder Monique Schuttenbeld is geen voorstander van handhaving. Zij wil de omroep de gelegenheid geven om orde op zaken te stellen.

De omroep ligt al langere tijd onder vuur, vorig jaar trokken stagelopers aan de bel over grensoverschrijdend gedrag op de redactievloer. Het gevolg was dat Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) de erkenning van de omroep als leerbedrijf introk. In de beantwoording van raadsvragen van SP en VVD schreef het college dat er al twee jaar onregelmatig huur is betaald aan de Stadkamer. De gemeente ziet dit als een ernstig signaal van financiële problemen bij RTV Focus. Uit een onafhankelijk onderzoek, dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd, bleek dat RTV Focus haar wettelijke verplichtingen niet nakomt.

RTV Focus ontving tot begin dit jaar 176.540 euro aan subsidie van de gemeente Zwolle. Ieder jaar moet de omroep voor 1 mei de financiële stukken van het voorafgaande jaar overleggen. Ondanks de coulance van de gemeente en schriftelijke aanmaningen weigerde de omroep inzage te geven in haar boekhouding. Meerdere ambtelijke gesprekken met RTV Focus oprichters Paul Oosterbaan en Christine Spinder bleken ook tegen dovemansoren gericht.

De gemeente stelde een ultimatum, voor 1 december 2022 moesten de gevraagde stukken over 2020 en 2021 worden overlegd. De omroep negeerde dit. Het Commissariaat boekte iets meer succes. Zij ontvingen wel een financiële verantwoording over 2020. Ondanks een vordering van de toezichthouder stuurde RTV Focus geen verantwoording over 2021. De deadline voor het aanleveren is inmiddels al acht maanden verstreken.

Afgelopen maand besloten Oosterbaan en Spinder om de gevraagde stukken alsnog in te leveren bij de gemeente. Ze deden dit toen ze het mes op de keel kregen gezet. Burgemeester en wethouders stelden de omroep toen op de hoogte dat ze een handhavingsverzoek zouden indienen bij het Commissariaat. De toezichthouder kan dan, na onderzoek, besluiten de omroeplicentie in trekken. Dan vervalt ook de plicht van de gemeente om de subsidie te betalen. De omroep beloofde direct beterschap en lanceerde een verbeterplan voor 2023. Voor de gemeente was het voldoende om af te zien van een handhavingsverzoek. Wel werd er besloten om een signaal af te geven bij de toezichthouder. Na onderzoek kan het RTV Focus hooguit op een waarschuwing komen te staan.

De SP, VVD en Swollwacht wilden een debat met de andere partijen over de ontstane situatie. Zij kregen echter geen steun van de overige zeven fracties in de raad. Koen van Baal (SP), Silvia Bruggenkamp (Swollwacht) en Annemee van de Klundert (VVD) dienden vervolgens een amendement in. Zij riepen gezamenlijk het college op om alsnog een handhavingsverzoek in te dienen bij het Commissariaat voor de Media. De drie partijen vinden dat de tijd van alleen een signaal afgeven wel voorbij is. “Wij vinden alleen een signaal af te geven te zwak, vandaar dit amendement,” zegt Van Baal.

Mark Oldengarm van D66 is het daar niet mee eens. Net als het CDA vindt hij een handhavingsverzoek een te zwaar middel. “Het is ook altijd goed om iemand de tijd te geven en niet direct de uiterste consequentie te trekken,” zegt Oldengarm. Herweijer van de ChristenUnie voegt eraan toe dat zij geduld en vertrouwen belangrijker vindt dan handhaven. Ook zij stelt dat handhaven altijd nog kan. Behalve de indieners steunt geen enkele fractie het amendement om te gaan handhaven.

De drie partijen steunen desondanks wel het besluit van het college om een signaal af te geven bij het Commissariaat. De VVD laat weten te hechten aan een goed functioneerde lokale omroep. “Niets doen is geen optie, daarom steunen we dit in onze ogen afgezwakte voorstel,” zegt VVD’er Van Klundert. “We kunnen niet veel als raad maar laten we dan alsjeblieft doen wat we wel kunnen,” zegt Van Baal van de SP. Hij vindt het spijtig er geen steun is om over te gaan tot handhaving. Ook de SP steunt het besluit om een signaal af te geven. Maar met de kanttekening dat zij het ook te zwak vinden. De fractie van Swollwacht is niet te spreken over de hele gang van zaken, desondanks zullen zij het afgeven van een signaal steunen. Bruggenkamp slaakt een diepe zucht in de raadszaal en zegt “Laten we niet vergeten dat dit al speelt sinds 2020.”