Opnieuw focust deurwaarder zich op de in opspraak geraakte lokale omroep van Zwolle

Foto van auteur

Foto: Peter Denekamp

Zwolle – Een deurwaarder klopt opnieuw aan bij RTV Focus, de lokale omroep van Zwolle. Dit keer namens RMC De Nieuwe Hanze, de vereniging van samenwerkende omroepen in de regio Zwolle. Begin deze maand lichtte wethouder Monique Schuttenbeld de gemeenteraad in dat de Stadkamer een incassobureau heeft ingeschakeld vanwege een forse huurachterstand. Een maand eerder werd de omroep bij verstek veroordeeld door de kantonrechter. Dit nadat een persbureau RTV Focus voor de rechter sleepte omdat betalingen achterwege bleven.

De lokale omroepen van Zwolle, Kampen, Zwartewaterland en Hattem werkten aan de oprichting van een streekomroep voor de regio Zwolle – Kampen. Sowieso geen simpele klus volgens voorzitter Henri Bouwmeester en het werd vorig jaar nog ingewikkelder door de ontwikkelingen bij RTV Focus. De samenwerking met de andere lokale omroepen werd besmet nadat stagiaires aan de bel trokken over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Het samenwerkingsverband wilde hierover het gesprek aangaan met RTV Focus, echter ging het contact met de Zwolse omroep uiterst moeizaam. RMC De Nieuwe Hanze nam afstand van de gang van zaken bij Focus en verzocht de omroep met klem om maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Ook reikte het samenwerkingsverband de Zwolse partner verschillende verbeterpunten aan. RTV Focus stemde ermee in, voor RMC De Nieuwe Hanze voldoende reden om de samenwerking verder voort te zetten.

In de praktijk kwam er weinig van terecht, RTV Focus voerde geen enkele aanbeveling door. “Behalve ons advies om minder dan twaalf stagiaires tegelijkertijd te begeleiden,” zegt Bouwmeester. RTV Focus liet het samenwerkingsverband weten dat het voortaan maximaal drie studenten zouden worden. Kort daarop besloot de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven de erkenning van RTV Focus als leerbedrijf in te trekken. Opnieuw een verrassing voor De Nieuwe Hanze omdat RTV Focus in het verzoeningsgesprek met de omroeppartners stelde dat de contacten met de gemeente, het onderwijs en ondernemers goed waren.

In het najaar maakte de landelijke overheid bekend dat er een nieuwe subsidieregeling zou komen voor streekomroepen en de grote lokale omroepen. RMC De Nieuwe Hanze wilde een gooi doen naar de subsidie om een streekomroep voor de regio Zwolle – Kampen te realiseren. Tot grote schrik van de lokale omroepen van Kampen, Zwartewaterland en Hattem besloot RTV Focus om, tegen alle afspraken in, als grote lokale omroep, de subsidieaanvraag van enkele tonnen per jaar te doen. RTV Focus zou zich dan moeten meten met de lokale omroepen van onder meer Amsterdam en Den Haag. “Volgens ons was het een kansloze missie voor Focus,” zegt Bouwmeester. “Een gezamenlijke aanvraag als streekomroep zou veel kansrijker zijn.”

De eenmansactie van RTV Focus had grote gevolgen voor de drie andere omroepen. Het trio was in omvang te klein om een aanvraag te kunnen doen. “Deze actie van Focus kwam voor ons als donderslag bij heldere hemel,” zegt Bouwmeester. “Het heeft de collega-omroepen sterk benadeeld.” De zelfstandige subsidieaanvraag van de Zwolse omroep werd enige tijd later afgewezen. RMC De Nieuwe Hanze bleek vergevingsgezind en probeerde om RTV Focus opnieuw aan tafel te krijgen. “Het is ons ondanks alle inspanningen niet gelukt,” zegt Bouwmeester. Ook de bemiddelingspogingen van verschillende mensen buiten het streekomroepverband mochten niet meer baten.

Begin dit jaar schreef de gemeente Zwolle in een persbericht dat RTV Focus in financiële problemen verkeerde. Wederom deed RMC De Nieuwe Hanze een poging om RTV Focus de helpende hand te bieden door gezamenlijk te zoeken naar een oplossing. “RTV Focus was onbereikbaar, er werd niet gereageerd via app, mail of telefoon,” zegt Bouwmeester. “Ook het kantoor van RTV Focus kwamen we niet binnen.”

Voor RMC De Nieuwe Hanze was de maat vol toen bleek dat RTV Focus de naam van de nieuw te vormen streekomroep had geclaimd. De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen had eerder de naam IJsseldelta toegewezen aan de streekomroep in oprichting. RTV Focus legde direct deze domeinnaam als bedrijf vast. “Na werkelijk ’tig’ pogingen kreeg ik voorzitter Oosterbaan van RTV Focus te pakken,” zegt Bouwmeester. “Hij schoot in de verdediging en gaf aan dat hij veel domeinnamen heeft geregistreerd.”

De lokale omroepen van Kampen, Zwartewaterland en Hattem besloten deze maand om RTV Focus te royeren als lid van RMC De Nieuwe Hanze. De omroepen zaten nog wel in hun maag met een openstaande factuur van zo’n duizend euro. “We hebben lang getwijfeld wat we hiermee zouden doen,” zegt Bouwmeester. “Maar we zetten het dus door.” RTV Focus is in gebreke gesteld. De Nieuwe Hanze heeft inmiddels het dossier uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder.

RTV Focus maakte schuld toen ze met RMC De Nieuw Hanze en de samenwerkingsverbanden van de lokale omroepen in Deventer en de Veluwe het digitale radiosignaal DAB+ activeerden. “Voor alle omroepen was het een flinke investering wat menskracht en financiën betreft,” zegt Bouwmeester. RTV Focus leverde echter geen menskracht. “Sterker nog, als grootste club met veruit de meeste subsidie betaalden zij na stevig aandringen slechts een gedeelte van de openstaande facturen.” Omdat het restant na aanmaningen niet betaald werd, sloot RMC De Nieuwe Hanze het digitale radiosignaal van RTV Focus af. Om onder de betaling uit te komen zegde RTV Focus de samenwerking voor DAB+ op. “Andere reden kan ik in ieder geval niet bedenken,” zegt Bouwmeester. “Ze onthouden nu de Zwollenaren van DAB+ radio en dat is als licentiehouder van de lokale omroep bepaald geen pluspunt.”

Bouwmeester betreurt de gang van zaken. “Ik krijg de indruk dat Zwolle, van politiek tot journalistiek, onderhand wel klaar is met het Focusgedrag.” Hij verwijt RTV Focus dat zij de afgelopen drie jaar geen enkel noemenswaardig initiatief hebben genomen binnen het samenwerkingsverband, ondanks dat Zwolle de grootste stad is waardoor Focus automatisch de meeste subsidie krijgt. “Bovendien zijn de wettelijke en financiële verplichtingen niet nagekomen en blijft RTV Focus de naam van de publieke omroep in het algemeen op allerlei manieren straffeloos besmeuren.” Ook neemt hij het de gemeente Zwolle kwalijk dat zij verzuimden om RTV Focus op tijd financieel te controleren. “De gemeente heeft de wettelijke taak om de boeken jaarlijks te controleren,” zegt Bouwmeester. “Dat is dus twee keer niet gebeurd.”

Eerder dit jaar zette wethouder Monique Schuttenbeld de lokale omroep van Zwolle het mes op de keel. Zij was voornemens het Commissariaat voor de Media te vragen om te gaan handhaven. RTV Focus voorkwam dit ternauwernood door onder meer de financiële verantwoording over 2020 en 2021 aan te leveren. Tijdens een raadsvergadering begin deze maand liet de wethouder weten dat deze stukken nog niet volledig waren. De vaststellingsdocumenten zijn momenteel nog in behandeling. Dat laat Sam Rademaker, woordvoerder van de gemeente Zwolle, vandaag desgevraagd weten. RTV Focus was niet bereikbaar voor commentaar op de nieuwe ontwikkelingen.