Visie voor uitbreiding Campus Windesheim

Foto van auteur

Voor de ontwikkeling van de Campus van onderwijsinstelling VU-Windesheim in Zwolle is een visie opgesteld. Het document beschrijft de mogelijkheden voor de Zwolse Campus om uit te breiden op de huidige locatie. De komende weken kunnen de instellingen, omwonenden en andere belanghebbenden reageren op de visie.

VU-Windesheim verwacht de komende jaren een gestage groei van het aantal studenten en daarmee een intensiever gebruik en bebouwing van het terrein. De gemeente vindt het belangrijk dat VU-Windesheim zich verder kan uitbreiden, maar wil de belangen wel afzetten tegen andere belangen in de stad, zoals die van het naastgelegen Greijdanus College en de omwonenden. Met de visie wordt duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden voor de groei.

Het onderzoek dat voorafging aan het opstellen van de visie wijst op nieuwe kansen van toekomstige ontwikkelingen. Zo kunnen de aansluiting op Hanzeland, de groene openbare ruimte en de parkeersituatie verbeterd worden. Bedreigingen voor verdere ontwikkeling van het Campusterrein zijn de druk op de langzaamverkeersroute tussen de Campus en het station en eventuele beperkingen uit oogpunt van externe veiligheid.

In de visie wordt onder meer geconcludeerd dat er stedenbouwkundig en ruimtelijk mogelijkheden zijn voor groei om de toename in de komende tien jaar op te vangen. De algemene ideeën van de gemeente over de toekomst van het gebied sluiten bovendien aan bij de plannen van VU-Windesheim.

De gevolgen voor het verkeer vormen een belangrijk onderdeel van de visie. De toename van het verkeer is oplosbaar met aanpassingen aan de bestaande kruising IJsselallee – Burgemeester Van Walsumlaan, maar dit zal extra investeringen vergen.

Een directe, nieuwe aansluiting voor het verkeer vanaf de IJsselallee richting de Campus behoort tot de mogelijkheden en sluit aan bij een geconcentreerde parkeervoorziening en geconcentreerde bebouwing langs de IJsselallee zoals deze in de ontwikkelingsvisie geschetst worden

In november 2006 heeft de gemeente een schetsontwerp voor de langzaamverkeersroute richting de Campus gemaakt en besproken met omwonenden. De buurt bleek niet enthousiast over de voorgestelde oplossingen. Op korte termijn wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin de buurt wordt bijgepraat over de visie op de ontwikkelingen van de Campus. Daarna wordt ook een werkgroep gevormd waarmee wordt gezocht naar alternatieve maatregelen om de langzaamverkeersroute te verbeteren.

3 gedachten over “Visie voor uitbreiding Campus Windesheim”

 1. In de nota wordt diverse keren het probleem van het langzame verkeer opgesomd en aan het eind staat dan dit:

  ?· De hoeveelheid langzaam verkeer door de L??nentunnel en op de kruising met de Pilotenlaan gaf een aantal jaren geleden al aanleiding tot onderzoek en maatregelen. Door de genomen maatregelen is de situatie wel verbeterd, maar daarna is de hoeveelheid langzaam verkeer nog weer verder toegenomen. Intensiever gebruik van het campusterrein zal de druk op deze route verder vergroten en aanvullende maatregelen vergen.

  Alle bestaande studies zijn genoemd en vanwege de kostprijs worden ook aanvullende voorzieningen (inclusief de door iedereen als meest wenselijke geziene extra tunnel aan de andere kant van de Burgemeester van Walsumlaan) afgedaan als te duur en eindigt het rapport met de conclusie dat het zo (door de Lunertunnel) niet langer kan.

  Dus 10 jaar studeren (en betalen van adviseurs) maar geen cent besteden aan echte oplossing (behalve slopen van een stuk trottoir {om de studenten aan 1 kant van de straat te krijgen} leid tot een gevaarlijke opeenhoping van verkeersstromen (waarbij bewoners van Schellerbroek {zowel auto’s, fietsen als wandelaars} tijdens de spits kilometers omrijden omdat die wandelende/fietsende studenten weigeren om ruimte te geven aan uitgaand en binnenkomend verkeer naar Pilotenlaan/Isaak van Osstraat/Wibergstraat.

 2. Woont de wethouder van verkeer de heer Cnossen ook niet in dat stukje Zwolle?
  Heeft hij geen last van al die studenten als hij door het tunneltje gaat. Ik zie hem tenminste regelmatig naar de stad fietsen.
  Of heeft hij een sluiproute gevonden? 🙂

Reacties zijn gesloten.