Lesbrief over Zwolse beiaard gepresenteerd

Foto van auteur

De Zwolse Beiaard Stichting heeft woensdag 10 januari 2007 een Lesbrief gepresenteerd over de Zwolse beiaard, ook wel carillon genoemd. Het is een uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de beiaard van Zwolle in de bekende Zwolse toren De Peperbus.

Erebeiaardier Leon van der Eijk (van 1961 tot 2005 de stadsbeiaardier van Zwolle) heeft de lesbrief samengesteld. De Zwolse wethouders Emmy Witbraad (cultuur) en Martin Knol (onderwijs) hebben woensdagmorgen een eerste exemplaar van de lesbrief in ontvangst genomen. De Lesbrief is tot stand gekomen door de ‘Zwolse stadsmuzikanten’ Leon van der Eijk, Gerard Keilholtz en Roy Kroezen. Van der Eijk: “het is een dokument met een blijvend karakter”. Het document kan op scholen worden gebruikt, bijvoorbeeld voor spreekbeurten of werkstukken.

Geschiedenis

In de lesbrief wordt de oorsprong van carillons in Nederland en daarbuiten beschreven en is een uitgebreid hoofdstuk opgenomen van de Zwolse beiaard in de Peperbus. Ook zijn er afbeeldingen die de lezer een beeld geven van oude en moderne klokken.

Groot

De Zwolse beiaard speelde voor het eerst op 15 januari 1930, bij de opening van de brug over de IJssel. De laatste uitbreiding van de beiaard dateert van 1 november 2004. Na een uitgebreide geldinzamelingsactie werden toen twee grote klokken (de zwaarste is 4000 kilo zwaar) de toren in gehesen. Sindsdien behoort het carillon tot de grootste van Nederland.

Leerzaam

Met de lesbrief wordt geprobeerd een brede en jonge doelgroep te informeren over de rijke geschiedenis van het carillon en de Peperbus. Scholen kunnen informatie opvragen via de Zwolse Beiaard Stichting.

 

Erebeiaardier Van der Eijk

Van der Eijk vertelde tijdens de uitreiking van de Lesbrief, dat er in de 17e eeuw al een carillon in Zwolle was. Zwolle was daarmee een voorloper in Nederland. Aan het carillon, wat typisch Nederlands is, moet volgens de erebeiaardier meer bekendheid worden gegeven. Mede daarom is deze Lesbrief nu gepresenteerd.

De Muzerie gaat de verspreiding van de 1.000 exemplaren voor haar rekening nemen in het kultuurprogramma. Wethouder Witbraad is hier content mee. Vooral, omdat dit nu onder de aandacht komt van de jeugd en jong volwassenen. Wethouder Knol vindt dit ook, en ziet de Lesbrief niet als een extra belasting voor de leerlingen, maar als een verdieping. “Dat is mooi”, zegt Knol.

De Zwolse Beiaardstichting is in september 2007 van plan een Internationaal Beiaardconcours in Zwolle te organiseren. De naam van de stad Zwolle en de Peperbus zal daarbij extra onder de aandacht worden gebracht, aldus voorzitter Pieter Loos. Hij verklapt dat er tijdens dat concours nieuwe composities te horen zullen zijn, en dat er een bijzondere duospeling plaats zal vinden.


Meer informatie

Meer informatie over de Zwolse Beiaard Stichting is te vinden op de website www.zwolsebeiaardstichting.nl . Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw T.H.G. Jonkers- Hoenders, telefoon (038) 421 26 17 of jonk2166@planet.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “Lesbrief over Zwolse beiaard gepresenteerd”

Reacties zijn gesloten.