Raadsvragen over wet Identificatieplicht

Foto van auteur

De SP doet onderzoek naar de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht die op 1 januari 2005 in werking is getreden. In juni dit jaar vernam de partij dat er wel veel mensen worden bekeurd, maar betrekkelijk weinig mensen klagen. De SP stelt over de uitvoering van de nieuwe wet raadsvragen.

Veel mensen weigeren wel hun boete te betalen en laten de zaak voor de rechter komen, maar uiteindelijk is het moeilijk deze verhalen van mensen te verzamelen. Om meer zicht op de uitvoering te krijgen wil de SP nu proberen meer cijfers boven tafel te krijgen via vragen in zo veel mogelijk gemeenteraden aan het College van Burgemeester en Wethouders over de uitvoering van de Wet. De partij hoopt dat de burgemeester als korpschef enig inzicht kan geven in de getallen die bij zowel politie als Openbaar Ministerie voor handen zijn.

De vragen:

1. Graag willen wij van u vernemen hoeveel processen verbaal er zijn uitgedeeld in de gemeente op grond van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht sinds de invoering van de nieuwe wet op 1 januari 2005.

2. Onder welke omstandigheden zijn deze processen verbaal voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs uitgeschreven? Oftewel op welke wijze vond de controle plaats. Was er sprake van een gerichte verkeerscontrole of werd de controle tijdens een reguliere ‘ronde’ uitgevoerd.

3. In hoeveel gevallen was er sprake van een dubbele overtreding en daaruit voortkomend een dubbel proces verbaal? Oftewel in hoeveel gevallen is de burger beboet voor een overtreding en voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs.

4. In hoeveel gevallen ging het om een persoon jonger dan 18 jaar?

5. In hoeveel gevallen is de persoon die niet kon voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht meegenomen naar het politiebureau? Ging het hierbij om een persoon die zich niet kon identificeren of werd de aangehouden persoon om een andere reden meegenomen?

6. In hoeveel van de gevallen waarbij een proces verbaal is opgemaakt voor het overtreden van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht is de boete betaald?

7. In hoeveel van de gevallen waarbij een proces verbaal is opgemaakt voor het overtreden van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht is er niet overgegaan tot vervolging?

8. In hoeveel van de gevallen waarbij een proces verbaal is opgemaakt voor het overtreden van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht is de persoon na vervolging niet veroordeeld?

9. In hoeveel van de gevallen waarbij een proces verbaal is opgemaakt voor het overtreden van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht is de persoon na vervolging wel veroordeeld?

10. In hoeveel gevallen bij het uitvoeren van de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht was er sprake van een dreiging van terrorisme of ander extreem geweld?


SP-fractie
Margriet Twisterling