Mellisa mishandelde twee mensen en bespuugde agenten in Zwolle, nu moet ze 20 uur werken

Foto van auteur

Ter illustratie
Foto: Peter Denekamp

De politierechter heeft vrijdag Mellisa L. (21) uit Zwolle veroordeeld tot een onvoorwaardelijke taakstraf van 20 uur. De jonge vrouw mishandelde twee mannen, beledigde en bespuugde meerdere agenten en verzette zich tot tweemaal toe tegen haar aanhouding.

Ze heeft al jaren een hekel aan een bepaalde Zwolse diender omdat hij ooit haar joint doormidden brak. De kans dat de Zwolse opnieuw over de schreef gaat is volgens de reclassering hoog. Het openbaar ministerie deelde de zorgen en eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand gecombineerd met 3 jaar lang verplicht toezicht door de reclassering, met de mogelijkheid om Mellisa verplicht op te nemen in een kliniek. 

Dronken door Kamperpoort
In maart heeft de Zwolse haar verjaardag gevierd en loopt dronken door Kamperpoort. Bij een studentenvereniging hoort ze iemand iets roepen. Ze stapt op de student toe en mishandelt hem tot bloedens toe. Drie maanden later gaat het mis bij de dagbesteding van Meesterwerk. Mellisa is onder invloed van alcohol en krijgt het aan de stok met haar begeleider.

“Ik maak je kapot!” schreeuwt ze de zorgverlener toe. Een sportinstructeur die het ziet gebeuren grijpt in en probeert Mellisa te kalmeren. De man krijgt klappen en wordt bespuugd door de Zwolse, die niet gediend is van zijn bemoeienis. L. zegt tegen de politierechter dat ze dit allemaal kwijt is, ze kan zich er niks van herinneren.

Op zaterdag 5 augustus krijgt de politie een melding over een vechtpartij in een woning van Meesterwerk aan de Hoogstraat. Als de agenten er aankomen zien ze dat iemand Mellisa in bedwang houdt. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De agenten nemen het over.

“Kankerhomo’s!” schreeuwt de Zwolse de agenten toe. Ze zet haar woorden kracht bij door de politiemannen flink te bespugen. Als ze in de boeien wordt geslagen verzet ze zich stevig, door de agenten te slaan en te schoppen. “Ik was daar op bezoek en had gedronken, mevrouw,” vertelt Mellisa de politierechter. “Ik kan me er allemaal niets meer van herinneren.”

Alcohol viel slecht
Op vrijdag 1 september gaat de Zwolse naar een cafetaria op het Katwolderplein. “Ik heb twee keer in een afkickkliniek gezeten en was net vier dagen uit detox,” vertelt ze de rechter. “In de cafetaria zaten vrienden van mij en die boden me wat te drinken aan.” De alcohol viel slecht en de politie werd erbij geroepen omdat de Zwolse overlast veroorzaakte.

Een agent gaat een kijkje nemen en dan slaat de vlam in de pan. “Ruim twee jaar geleden toen ik net in Zwolle woonde heeft die agent mijn joint gebroken omdat dat niet mag in de binnenstad,” legt ze de rechter uit. “Jij bent een kankerhond en hebt mijn jonko gebroken!” schreeuwde de woeste Mellisa hem toe.

Twee andere agenten worden erbij geroepen om te assisteren. Ze worden door de Zwolse ontvangen met een scheldkanonnade: “Kutwijf, kankerwouten, jullie zijn kankerlijers.” Als de agenten haar willen inrekenen begint de vrouw wild naar de dienders te trappen en verzet ze zich opnieuw tegen haar arrestatie.

Zorgen over drankgebruik
De rechter bekijkt haar strafblad. Ze is al eerder veroordeeld voor openbare dronkenschap in Park de Wezenlanden en geweld tegen de politie. “Drinkt u nog steeds?” vraagt de rechter. “Jazeker, ik drink nog steeds, maar probeer nu wel dagbesteding te gaan doen bij Meesterwerk.” De rechter legt haar uit dat de reclassering in een rapport schreef dat ze zich zorgen maken over haar drankgebruik. Zij vinden het recidiverisico hoog en adviseren toezicht en indien nodig verplichte opname.

“Een alcoholverbod kan niet, mevrouw, als ik stop met alcohol is dat levensgevaarlijk,” is de reactie van Mellisa. “Ik wil dat niet en ga er liever zelf mee aan de slag.” De vrouw, die een bewindvoerder heeft, is ook bang dat ze haar woonruimte bij Meesterwerk verliest als ze langere tijd in een kliniek verdwijnt. 

“Het zijn geen wereldschokkende feiten,” concludeert de officier van justitie. “Er zijn wel forse zorgen gezien de intensiteit en het aantal incidenten in korte tijd.” Het OM vindt de twee mishandelingen heftige incidenten voor de slachtoffers, ondanks het beperkte letsel.

Geen psychische problematiek
“In een eerdere strafzaak waren die forse zorgen er ook en is er gesproken over opname in een forensische kliniek,” zegt de officier. “Haar mentor vindt een zorgmachtiging voldoende, maar ik denk er anders over omdat het hier gaat om alcoholverslaving en niet om psychische problematiek.”

“Dat ze zelf aan haar problemen wil gaan werken vind ik te vrijblijvend,” vervolgt de officier. “Ik zie er geen heil in om haar kaal af te straffen met een celstraf. En een geldboete gaat naar de bewindvoerder en merkt ze toch niet.” Het OM eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 weken gecombineerd met verplicht toezicht door de reclassering met de mogelijkheid haar verplicht op te nemen in een kliniek. Dit met een proeftijd van 3 jaar.

Twee weken niet opgepakt
Mellisa gaat nonchalant onderuit hangen wanneer haar advocaat begint aan het pleidooi. “Het is teleurstellend dat de officier niet luistert naar Mellisa,” zegt raadsvrouw Marianne Mulderij. “Bij een klinische opname verliest ze haar woonplek en dat is het enige wat ze nog heeft.”

Over de mishandeling van de zorgverlener is ze kort. “Het is een beetje flauw om te zeggen, maar dit is dan het risico van het vak.” De advocaat deelt de forse zorgen van het OM niet. “Mellisa is al veertien dagen niet meer opgepakt,” aldus Mulderij. “Dat ze twee weken niet in het politiebureau in Zwolle heeft gezet is voor Mellisa een hele lange tijd!”

De advocaat vraagt de rechter om L. een taakstraf op te leggen, waarvan een deel voorwaardelijk. Ook verzoekt ze de politierechter om haar geen bijzondere voorwaarden op te leggen en de proeftijd die het OM eiste in te korten tot 2 jaar.

De politierechter gaat mee in het pleidooi van de advocaat. Mellisa wordt veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk is. Dit met een proeftijd van 2 jaar en zonder de door het openbaar ministerie geëiste voorwaarden. De Zwolse moet wel 100 euro smartengeld betalen aan haar zorgverlener. “We moeten ergens een grens trekken,” aldus de politierechter van dienst.

Foto 1
Ter illustratie - Foto: Peter Denekamp
Ter illustratie
Foto: Peter Denekamp