‘Het mysterie van de Theodorakapel’

Foto van auteur

Isala Ouderenzorg ontdekt in muur gemetselde piëta in kapel van Nieuwe Haven. Een beeld van Maria met de overleden Jezus in de armen, ingemetseld in een nis achter een muur in de Theodorakapel. Dat ontdekten medewerkers van Isala Ouderenzorg bij werkzaamheden aan de kapel in het kader van nieuwbouw.  Het beeld werd door de aannemer voorzichtig ‘blootgelegd’ door de muur er vóór af te breken.

Binnenkort start renovatie en herstel van de omgeving van het beeld. Tegelijkertijd probeert men het mysterie op te lossen: wanneer werd het beeld ingemetseld, wie heeft dat gedaan en vooral: waarom? Het houdt de medewerkers van Isala Ouderenzorg en de vrijwilligers van de Stichting Behoud Theodorakapel bezig. Misschien kan het publiek helpen het mysterie op te lossen?

Ontdekking

Isala Ouderenzorg bouwt een nieuw woon-, zorg en dienstencentrum dat het huidige verzorgingshuis de Nieuwe Haven gaat vervangen. Gezien het belang voor bewoners van Nieuwe Haven heeft Isala Ouderenzorg besloten de kapel te sparen. De op de huidige bouw aangesloten kapel komt vrij te staan. Daarvoor moeten enkele bouwkundige ingrepen worden gepleegd zodat de kapel zelfstandig kan functioneren. Bij de verkenning van het terrein viel het op dat er aan de buitenzijde een uitbouw staat die aan de binnenzijde van de kapel niet zichtbaar was. Bij nader onderzoek bleek dit een kleine zijkapel te zijn, die aan de binnenzijde was dichtgemetseld achter een volledige muur. Een bestuurslid van de Stichting Behoud Theodorakapel stak door een kapot zijruitje een fototoestel naar binnen en op de foto was een deel van een onbekend beeld zichtbaar. Isala Ouderenzorg liet de muur aan de binnenzijde verwijderen en toen kwam de piëta tevoorschijn. De omgeving werd door houten panelen afgeschermd om het beeld eerst te laten onderzoeken.

Behoeden

Bij het Historisch Centrum Overijssel en het Stedelijk Museum Zwolle ging men te rade om te achterhalen wat precies de historie van het ingemetselde beeld is. Uit archieffoto’s werd duidelijk dat de sokkel waarop het beeld staat, precies past in de oorspronkelijke bouwstijl van de kapel. Kennelijk behoort het beeld tot het oorspronkelijke interieur van de kapel. Oude foto’s laten zien dat er in de kapel meerdere beelden hebben gestaan en er veel meer spitsbogen aanwezig waren dan nu. Foto’s van deze pita zelf zijn tot op heden niet gevonden.

Mogelijk is er in het verleden een ‘modernisering’ geweest, waarbij spitsbogen werden weggemetseld en beelden werden verwijderd.

Echter, iemand heeft besloten de piëta te behoeden voor vernietiging of verwijdering. Tot op heden is niet duidelijk waarom en door wie. Natuurlijk zijn er vermoedens en verhalen. Mogelijk is er in de kronieken van de verschillende zustercongregaties die betrokken waren bij het voormalige O.L.Vrouwepension (later de Nieuwe Haven) iets te achterhalen. Het betreft de zusters van Barmhartigheid uit Boxmeer en later de Zuster Onder de Bogen uit Maastricht.

Hulp van publiek

Isala Ouderenzorg is op zoek naar het ware verhaal, naar degene die de inmetseling heeft uitgevoerd of familie van deze persoon of personen. In ieder geval naar bruikbare aanwijzingen.

Daarom wil Isala Ouderenzorg openbaarheid geven aan ‘het mysterie’. Nu is nog slechts de muur weggehaald, het beeld staat er nog precies zo bij als op het moment van ontdekking.

Op donderdagmiddag 18 januari 2007om 15.15 uur zal in de Theodorakapel het beeld in deze staat voor het eerst te aanschouwen zijn voor de bij de kapel betrokken medewerkers, vrijwilligers van de Stichting behoud Theodorakapel, overige belangstellenden en de pers.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)