Leegstandsbeheerder haalt bakzeil bij rechter, bewoners hoeven oude bloedbank niet te verlaten

Foto van auteur

De negen bewoners mogen in de oude bloedbank blijven wonen.
Foto: Peter Denekamp

De negen bewoners van de oude bloedbank aan de Dokter Spanjaardweg hoeven hun appartementen niet te verlaten. Dat heeft de voorzieningenrechter maandag besloten. Leegstandsbeheerder Monoma eiste in een kort geding het vertrek van alle bewoners. 

Jansen Vastgoed sloot in het verleden een contract met Monoma om te voorkomen dat het leegstaande pand gekraakt zou worden. De leegstandsbeheerder ging vervolgens met 42 mensen een bruikleenovereenkomst aan om in het pand te gaan wonen.

Recht op huurbescherming
Het ging jaren goed, tot de energiekosten flink begonnen te stijgen. Jansen moest geld bijleggen op de energienota en beëindigde het contract met Monoma. Monoma moest het pand leeg opleveren en stuurde een brief aan alle bewoners om te vertrekken. Negen bewoners gaven hier geen gehoor aan en werden voor de rechter gesleept.

De rechter stelt dat zodra er geld moet worden betaald voor woonruimte en het bedrag geen symbolisch karakter heeft, er sprake is van een huurovereenkomst. De bewoners hebben dan ook recht op huurbescherming. De bewoners van de bloedbank betaalden 300,40 euro per maand aan de leegstandsbeheerder. Daarvan is 75 euro voor energie, 15 euro voor schoonmaak en 15 euro voor de afvalcontainer. De overige 195,40 euro zijn bruikleenkosten.

Twee weken geleden weigerde Monoma in de rechtbank om inzage te geven in de boekhouding. De rechter kan daardoor niet uitsluiten dat er werkelijk sprake is van bruikleenoverkomsten. Mogelijk bepaalt de bodemrechter uiteindelijk dat er wel sprake is van huurovereenkomsten. 

In het contract staat ook dat het alleen beëindigd kan worden als het pand wordt gesloopt, herontwikkeld, verkocht, verhuurd of gerenoveerd. Dat Jansen het contract met de leegstandsbeheerder beëindigde vanwege de hoge energierekening is volgens de rechter geen geldige reden om de overeenkomsten met de bewoners op te zeggen. 

Verwarming weer aanzetten
Pandeigenaar Jansen timmerde afgelopen maand de toegang tot de trappenhuizen dicht, verving het slot van de voordeur, schakelde de verwarming uit en verwijderde afvalcontainers. De rechter eist dat dit binnen tien dagen ongedaan gemaakt wordt. De toegang moet hersteld worden, de verwarming moet weer aangezet worden, de afvalcontainer moet terugkomen en er zal weer schoongemaakt moeten worden, omdat de negen bewoners hiervoor betalen.

Als dit niet gebeurt moet Monoma de negen bewoners een dwangsom van 450 euro per dag betalen met een maximum van 9.000 euro. Monoma hoeft niet alle bewoners afzonderlijk een dwangsom te betalen, de dwangsom geldt voor de negen bewoners tezamen.

Foto 1
De negen bewoners mogen in de oude bloedbank blijven wonen. - Foto: Peter Denekamp
De negen bewoners mogen in de oude bloedbank blijven wonen.
Foto: Peter Denekamp