‘Hofleverancier’ opent hogeschooljaar

Foto van auteur

Zwolle – Vanuit het motto “regionale ‘hofleverancier’ van kennis en onderwijs”, opent Windesheim op 2 september om 14.45 het hogeschooljaar 2009-2010. Centraal deze dag staat de vraag hoe Windesheim met uitstekend gekwalificeerd onderwijs en ruimte voor excellentie kan bijdragen aan de kenniseconomie. Voorafgaand aan het officiële gedeelte staan de medewerkers en studenten van de hogeschool voor een sportieve uitdaging. Zij maken een vitale start door het nieuwe schooljaar in te joggen, te fietsen en te wandelen.

Professor dr. Albert Cornelissen, voorzitter van het College van Bestuur van Windesheim, geeft in zijn openingstoespraak zijn visie op de rol van Windesheim in de regionale kenniseconomie.Vervolgens gaat drs. Loek Hermans in op het belang van het hbo voor het bedrijfsleven. Door zijn functie als voorzitter van zowel MKB Nederland, als van de Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen en als voormalig minister van OCW, kan hij onderwijs en ondernemen uitstekend combineren. Na een muzikaal intermezzo van Duo Helder & Kanji, spreekt drs. Annette Roeters over de kwaliteit van het hoger onderwijs en de behoefte aan flexibilisering, diversiteit en excellentie. Sinds 2008 is Roeters inspecteur-generaal van het Onderwijs. Daarvoor was zij twaalf jaar lid van het College van Bestuur van Windesheim. Door haar gevarieerde loopbaan in het onderwijs heeft ze een breed zicht op onderwijsontwikkelingen. De feestelijke opening wordt afgesloten met een hapje en een drankje. De aanwezigen krijgen de gelegenheid om rond te kijken in de hal waar studenten van de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving hun werk exposeren. De opening vindt plaats voor genodigden, belangstellenden, studenten en medewerkers in gebouw C, het hoofdgebouw van de hogeschool. Belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden via www.windesheim.nl


Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)