Rekening OZB blijft voor Zwolle gelijk

Foto van auteur

Het college van burgemeester en wethouders van Zwolle heeft de tarieven voor de Onroerende Zaak Belasting, de OZB, voor 2007 vastgesteld. Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad is besloten de belasting met 2% te verhogen. Dit percentage is bepaald door de inflatiecorrectie. Tegelijkertijd wordt de waardestijging gecompenseerd door een lagere tariefstelling. De gevolgen hiervan zijn dat de OZB in 2007 niet wordt verhoogd. De rekening voor de Zwollenaren blijft dus gelijk.

De Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) vereist dat de waarden van de onroerende zaken periodiek worden herzien. Tot nu toe werden de waarden elke twee jaar vastgesteld. Vanaf 2007 wordt de OZB jaarlijks bepaald. De nieuwe waarden zijn vastgesteld naar het prijspeil van 1 januari 2005.

 

Bij het bepalen van de tarieven is het college er van uitgegaan, dat de belastingdruk voor woningen en niet-woningen gelijk blijft, ondanks het stijgen van de waarde van de onroerende zaken. De nieuwe tarieven vallen daardoor per eenheid lager uit dan de bestaande tarieven. De belastingaanslag 2007 blijft gelijk ten opzichte van de aanslag van 2005.

De tarieven zien er in 2007 per eenheid van € 2.500,00 als volgt uit

 

oud

nieuw

Eigenarenbelasting woningen

€ 3,08

€ 2,82

Eigenarenbelasting niet-woningen

€ 5,82

€ 5,40

Gebruikersbelasting niet-woningen

€ 4,68

€ 4,36

De gemeenteraad raad krijgt het collegevoorstel binnenkort ter goedkeuring aangeboden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)