Zorgen over wijkmarkt Zwolle Zuid

Foto van auteur

De Swollwacht fractie is de afgelopen tijd meerdere malen benaderd door marktkooplieden van de wijkmarkt Zwolle Zuid. Deze kooplieden maken zich ernstige zorgen over een – wederom – op handen zijnde verplaatsing van de wekelijkse warenmarkt op de Van der Capellenstraat in de wijk Zwolle Zuid. Dit in verband met de herinrichting van het aldaar gevestigde winkelcentrum. Momenteel doen er hardnekkige geruchten de ronde, dat de hele wijkmarkt in Zwolle Zuid eerdaags zal worden verkast en dat er voor een aantal vaste kooplieden dan geen plek meer zal zijn. Ook spreken zij de angst uit zich ernstige zorgen te maken, dat “hun markt”, door steeds opnieuw trekken en schuiven “kapot” wordt gemaakt.

Eén van de marktkooplieden, tevens bestuurslid van de CVAH (Centrale Vereniging Ambulante Handel), afdeling Zwolle geeft aan, dat deze organisatie het gevoel heeft,  niet serieus te worden genomen. Communicatie vanuit de gemeente Zwolle richting de CVAH is er niet of nauwelijks. Ondanks eerdere toezeggingen, dat er tijdig overleg zou zijn is daar tot op heden géén sprake van geweest en heeft deze organisatie niets meer van de zijde van de gemeente Zwolle vernomen. Swollwacht gaat hierover vragen stellen aan het college.

Vervolg brief Swollwacht:

Winkelcentrum Zwolle Zuid is vanaf 1986 door Provastgoed Nederland BV in twee fasen gebouwd. Het is onze fractie bekend, dat i.v.m. het verbeteren van de structuur van het winkelcentrum, het centrum inmiddels toe is aan de derde fase. Deze fase moet Zwolle Zuid het herkenbare centrum bieden, dat een stadsdeel van een dergelijke omvang verdient. Ook is onze fractie bekend, dat in maart 2007 met de bouw zal worden gestart en de oplevering in het voorjaar van 2009 (gefaseerd) wordt verwacht. Twee jaren, waarin er veel te gebeuren staat.

De Swollwachtfractie wenst van het College dan ook antwoord c.q verduidelijking te krijgen op de volgende vragen aangaande dit onderwerp.

  1. Wordt er regelmatig met de CVAH afd. Zwolle (Centrale Vereniging Ambulante Handel) en tijdig gecommuniceerd over een – eventuele – op handen zijnde verplaatsingen naar een andere locatie?
  2. Wordt er naar deze organisatie geluisterd en wordt de inbreng van deze organisatie meegenomen?
  3. Is er reeds duidelijkheid over een eventuele “tijdelijk vervangende” locatie voor de bouwperiode tijdens de herinrichting van dit winkelcentrum? Zo ja, kunt u aangeven welke locatie dat is en óf deze toereikend is om “alle vaste marktkooplieden” aldaar wederom van een marktplaats van gelijke grootte      – als de huidige marktplek – te voorzien?
  4. Wat doet  uw College er aan om te voorkomen, dat door steeds opnieuw trekken en schuiven, deze sinds tientallen jaren goed lopende markt “kapot” wordt gemaakt?
  5. Wil uw College de toezegging doen om vanaf nu beter en tijdig te communiceren met de CVAH, zodat zij hun leden (marktkooplieden Zwolle Zuid) tijdig van een verplaatsing op de hoogte kunnen stellen? Zodat deze op hun beurt hun klanten “tijdig” kunnen informeren.

Graag verneem ik van u spoedig de antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht.