Gezondheid kinderen zorg van Gemeente

Foto van auteur

De GGD Regio IJssel-Vecht onderzocht de gezondheid van kinderen van 0–12 jaar uit Zwolle. De resultaten en aanbevelingen zijn voor Zwolle op wijkniveau verwerkt in de gezondheidsmonitor. “Met de gezondheid van de meeste kinderen van 0-12 jaar in Zwolle gaat het goed”, aldus wethouder E. Dannenberg, “maar we nemen de aanbevelingen zeer ter harte.”

Het College heeft tijdens zijn wekelijkse vergadering besloten de resultaten en aanbevelingen te betrekken in de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid 2007-2010. De GGD constateert dat de gezondheid van een aantal kinderen in Zwolle bedreigd wordt. Overgewicht door verkeerde voeding en een gebrek aan beweging is te zien bij een groeiend aantal kinderen. Ook het alcoholgebruik op jonge leeftijd vormt een bedreiging voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Het aantal ouders dat behoefte heeft aan hulp bij het opvoeden groeit, maar veel ouders weten niet waar ze voor opvoedingsondersteuning terecht kunnen.

De GGD adviseert om maatregelen te nemen om de gezondheid van deze kinderen te verbeteren, maar ook preventieve maatregelingen te nemen. Door tijdige signalering van zaken die de gezondheid van kinderen in gevaar brengen, kan voorkomen worden dat er problemen ontstaan of verergeren.

Op een aantal aanbevelingen van de GGD is in Zwolle al beleid ontwikkeld. De sociale kaart ‘Opvoeden en Opgroeien’ wordt aan alle ouders aangeboden. Het regionale plan van aanpak omtrent alcoholmatiging is in 2006 ook door de gemeente Zwolle onderschreven. Het plan van aanpak ‘Gezond gewicht, gezonde wijk’, ook in 2006 vastgesteld, is gericht op het voorkomen van overgewicht bij kinderen onder meer door informatie over gezonde voeding en stimulering van het dagelijks bewegen.