Stationsgebied maakt zich op voor komst Hanzelijn

Foto van auteur

Buro Jo Coenen & Co in Maastricht/Amsterdam heeft van de gemeente Zwolle de opdracht gekregen om de belangen van partijen in de Spoorzone te inventariseren. De resultaten van deze inventarisatie zijn de basis voor een spoorzonevisie. De spoorzonevisie vormt het kader voor alle ontwikkelingen die tot 2020 binnen het gebied verwacht worden.

Het ontwikkelen van het gebied is complex door de ligging, de verwachte reizigersgroei, de komst van de Hanzelijn in 2012 en de toenemende verkeersdruk. Deze ontwikkelingen vragen een zorgvuldige aanpak en nauwe samenwerking met andere overheden (Rijk en provincie Overijssel), organisaties (NS, Prorail) en private partijen. Een goede Zwolse gewoonte is beginspraak, waarbij burgers en belangengroepen in elke fase van visievorming worden betrokken bij de besluiten. Ook bij de ontwikkeling van de Spoorzone wordt beginspraak toegepast. De gemeente Zwolle houdt de regie tijdens het hele proces.

Sleutelproject

Het ambitieniveau van Zwolle is hoog en realisatie van dit ambitieniveau is alleen mogelijk met financiële steun van andere overheden. Voor de ontwikkeling van de Spoorzone hebben de gemeente Zwolle en provincie Overijssel in oktober 2006 gezamenlijk een brief gestuurd aan de ministeries van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en Verkeer en Waterstaat. Dit om aangemerkt te worden voor een soortgelijke status als de voormalige sleutelprojecten die het Rijk voor stationsomgevingen van diverse steden in het land kent.

Fasering

De visievorming verloopt in twee fases. Nadat in juli 2007 in de vorm van Strategische Verkenningen een eerste opzet wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, wordt vervolgens gewerkt aan een zogenoemd Strategisch Ontwikkelingsplan. De verwachting is dat eind 2007 de spoorzonevisie gereed is voor besluitvorming.

Begrenzing projectomgeving

De Spoorzone ligt globaal in een driehoekig gebied, dat gevormd wordt door de Oude en Nieuwe Veerallee aan de westzijde, de Westerlaan/Oosterlaan en Deventerstraatweg aan de noordzijde. Ten zuiden wordt het gebied begrensd door de IJsselallee.  

Jo Coenen

Jo Coenen is architect en stedenbouwkundige. Hij is als stedenbouwkundige betrokken bij:

–          KNSM eiland in Amsterdam

–          Vesteda toren in Eindhoven + de Smalle Haven

–          Ceramique in Maastricht

–          NAI in Rotterdam

–          Vaillantlaan in Den Haag

 

Op dit moment werkt hij aan de ontwikkeling van de Openbare Bibliotheek in Amsterdam

 

De Sleutelprojecten, waarbij hij betrokken is:

–          Rotterdam CS

–          Utrecht CS

–          Den Haag CS

–          Breda

–          Tilburg

–          Arnhem CS + Rijnboog 

 

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

4 gedachten over “Stationsgebied maakt zich op voor komst Hanzelijn”

  1. Hopelijk gaan ze ook wat aan het fietsenprobleem doen. Aan de zuidkant heb ik voor de bewaakte stalling een abonnement nodig. Nu ga ik maar een paar keer per maand met de trein. Dus dat kan niet.
    Aan de centrumkant is die al vaak dicht als ik met de laatste trein aankom.

    Verder zijn al die klemmen vaak hartstikke vol en daar wil ik mijn (redelijke)fiets liever niet tussenzetten.

  2. wow coenen is erg ambitieus aan zijn projecten te zien , grote kans op mooie bebouwing en een bruisend en verbeterd ‘hanzeland 2’. 🙂

Reacties zijn gesloten.