Gidsenteam VVV gaat naar school

Foto van auteur

Dinsdagavond 6 februari a.s. gaan 18 stadsgidsen uit Kampen en Zwolle weer plaatsnemen in de schoolbanken voor een cursus die gericht is op verdere professionalisering van het gidsenteam van de VVV Kampen-Zwolle-Overijssels Vechtdal. De cursus is opgezet in het kader van de VVV-Landstede Academy en komt voort uit het internationale project City Guides, waaraan de VVV samen met Landstede deelneemt.

In tien bijeenkomsten komen diverse onderwerpen aan bod. Zo is er aandacht voor presentatietechniek, geschiedenis, cultuurgeschiedenis en brononderzoek. De cursus wordt gegeven door docenten van Landstede. Gastsprekers zullen daarnaast specialistische onderwerpen als de ontstaansgeschiedenis van Zwolle en Kampen behandelen. Tevens staat een bezoek gepland aan Den Bosch, waar de gidsen een kijkje in de keuken mogen nemen bij hun collega’s. De training wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid, waarin de cursisten in praktijk brengen wat zij hebben geleerd. Zowel ervaren gidsen als nieuwkomers nemen deel aan de lessen.

City Guides

De cursus voor de stadsgidsen is een pilot vanuit het internationale project City Guides. Doel van dit project is de scholing van stadsgidsen op Europees niveau te standaardiseren en professionaliseren. In de participerende landen moet dit uiteindelijk uitmonden in een en hetzelfde certificaat voor stadsgidsen. Op dit moment zijn middelgrote steden uit Griekenland, Bulgarije, Cyprus, Engeland, Frankrijk en Nederland betrokken bij het project. Vanuit Nederland zijn onder meer Onderwijsinstelling Landstede, VVV Kampen-Zwolle-Overijssels Vechtdal en de Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Verkeer (NHTV) betrokken bij City Guides. Samen met deze partners ontwikkelt de VVV lesmateriaal.

Naast de cursus in Zwolle en Kampen vindt er ook een pilotcursus plaats in Bath (Groot Brittannië).

VVV-Landstede Academy

De pilotcursus in Zwolle en Kampen is opgezet in het kader van de VVV-Landstede Academy. VVV Kampen-Zwolle-Overijssels Vechtdal en onderwijsorganisatie Landstede hebben sinds 2004 een samenwerkingsverband onder deze naam. Doel van de samenwerking is vrijwilligers en betaalde medewerkers van de VVV adequate en moderne scholing aan te bieden. Enerzijds bestaat binnen de VVV de vraag naar meer gerichte scholing, anderzijds beschikt Landstede over de faciliteiten en docenten om aan deze behoefte goed te voldoen.

Kwaliteit 

In Zwolle alleen al hebben het afgelopen jaar ruim 4.000 mensen de stad bekeken onder leiding van een stadsgids. In Kampen waren dit er bijna 2.000. Met de cursus hoopt de VVV de bezoekers van de stad nog beter te kunnen gaan begeleiden.