SWZ koopt 56 seniorenwoningen van De Wissel

Foto van auteur

Stichting Woningbeheer Zwolle (SWZ) koopt per 1 mei 56 seniorenwoningen van Stichting De Wissel Vastgoed in Berkum. Deze aankoop past prima in het beleid van SWZ nl.: nadruk op sociale woningbouw en huisvesten van bijzondere doelgroepen (in dit geval senioren).

Voor de huidige bewoners verandert er niet veel. Alle bestaande overeenkomsten, bijvoorbeeld over het krijgen van zorg van Berkumstede, blijven gehandhaafd. Ook voor nieuwe bewoners is het mogelijk dat zij zorg geleverd krijgen van Berkumstede. SWZ blijft nog een paar jaar de bestaande wachtlijst voor deze woningen hanteren. En ook de huur wordt niet aangepast, afgezien van de jaarlijkse huurverhoging. De woningen blijven onder de huurtoeslaggrens.

Stichting De Wissel Vastgoed wendt de opbrengst van de verkoop aan voor de nieuwbouw van het nieuwe woonzorgcentrum, waardoor dit centrum een aantal extra voorzieningen zal krijgen. Dit heeft een belangrijke toegevoegde waarde, ook voor de wijk Berkum.

Het gaat om een complex woningen, gelegen aan de Erasmuslaan van het type Smaragd en Amethist. Beide types hebben zowel boven- als benedenwoningen. De woningen houden een zorggarantie. SWZ verhuurt in Berkum ook de duurdere seniorenwoningen aan de Hemsterhuislaan. SWZ beoordeelt of ook deze bewoners op termijn desgewenst zorg geleverd kunnen krijgen door Berkumstede. Hierdoor wordt in de omtrek van Berkumstede (de Wissel) straks een woonzorgzone gecreëerd, waarbij in ruim 100 SWZ-woningen zorg op maat kan worden geleverd.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)