Onzekerheid over huisvesting studenten

Foto van auteur

Vereniging VU-Windesheim opent op 1 september 2008 de deuren van het ‘Honours College’. Dit prestigieuze project krijgt in de Zwolse onderwijs- en studentenwereld veel steun. Ook de gemeente Zwolle steunt dit initiatief. Alle betrokken partijen werken hard om de eerste lichting van tweehonderd studenten onderwijs en huisvesting te bieden. Maar op dit laatste punt maakt het Honours College weer de zwakke punten van ‘studentenstad Zwolle’ zichtbaar. Het ontbreekt aan een sterke partij die het voortouw neemt en de gemeentelijke bestuurders tonen weinig daadkracht.

‘Oxford aan de IJssel’ noemde de plaatselijke krant het Honours College. Het campusconcept van gezamenlijk wonen en studeren spreekt tot de verbeelding. Alle zeshonderd studenten die straks studeren aan het College wonen bij hun studiegenoten. De eerste tweehonderd studenten die instromen hebben echter geen idee waar zij komen te wonen. Anderhalf jaar voor de opening is de locatie voor de kamerhuisvesting nog niet bekend. Het Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) luidt de noodklok door met een brief de Zwolse huisvestingpartners aan te schrijven.

Vervolg brief:

De afgelopen weken stond de huisvestingskwestie rond het Honours College veel in de belangstelling. Windesheim kondigde aan dat de – voor studenten erg aantrekkelijke – locatie aan de Pannenkoekendijk rond was. De flat zou er komen. Een dag later was dit al veel minder zeker. Ambtenaren wisten nog van niets. Inmiddels liggen er zelfs heel andere plannen voor deze locatie. Een ontwikkelaar bekijkt nu of een gecombineerde woonvorm met voormalige daklozen een mogelijkheid is. Of op die locatie studenten komen te wonen is nog maar de vraag. Hierover beslist de ontwikkelaar.

Inmiddels kijken de Zwolse huisvestingpartners opnieuw naar tijdelijke huisvesting. Worden het opnieuw mooi gekleurde containers? Of komen de nieuwe studenten tijdelijk te wonen in panden die rijp zijn voor de sloop? Is er überhaupt woonruimte beschikbaar in september 2008? En hoe zorgen de Zwolse huisvestingpartners ervoor dat de reguliere kamermarkt ook de aandacht krijgt die het verdient?

Het Studenten Overleg Orgaan Zwolle maakt zich zorgen over het gebrek aan daadkracht bij de huisvestingspartners. De ‘soap’ rond het Honours College maakt eens te meer duidelijk dat de Zwolse studentenwereld een sterke partij nodig heeft die het voortouw neemt. Het ontbreekt in Zwolle nog altijd aan voldoende daadkracht.

Met vriendelijke groet,

Joost van Dieren en Jalmar Pfeifer, voorzitter en secretaris van Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ).

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)