Bieb krijgt subsidie voor project ‘natuurlijk leren’

Foto van auteur

Als je weet waar en hoe je aan informatie kunt komen, kun je je beter redden in onze maatschappij. Dat is een belangrijk uitgangspunt van de bibliotheek en van het project waar Zwolle nu 40.000 euro voor heeft gekregen van het Ministerie van OC&W.

 

Het gaat hierbij om een vernieuwingsproject waar bibliotheek en gemeente vorig jaar een aanvraag voor indienden. Bibliotheek Zwolle gaat nu samen met het onderwijs een programma ontwikkelen ten behoeve van natuurlijk leren in en buiten school. Het Procesbureau Bibliotheekvernieuwing van OC&W maakte vorige week in Den Haag bekend dat het Zwolse initiatief beloond wordt.

Burgers hebben goede toegang tot informatie nodig om zelfbewust deel te kunnen nemen aan de samenleving. Bibliotheken vormen dan ook een basisvoorziening voor maatschappelijke participatie. De bibliotheek ondersteunt het jeugd – en onderwijsbeleid en gaat de nieuwe onderwijsvorm natuurlijk leren  aangrijpen om kinderen nog beter voor te bereiden op de informatiemaatschappij.

Dat kan door het leren dichter bij de werkelijkheid (natuurlijker) en bij de kinderen te organiseren. Het leren in school en het buitenschoolse leren sluiten op elkaar aan, waarbij de vragen van kinderen het uitgangspunt zijn. Bibliotheek Zwolle gaat in het project samen met het basisonderwijs en de PABO een programma ontwikkelen waarbij lessen worden aangeboden aan de hand van ‘echte’ opdrachten zodat de theorie de praktijk volgt.

In het project wordt voor en met basisscholen uit de wijk Stadshagen een lesprogramma ontwikkeld. Leerlingen worden daarbij opgeleid tot bibliotheek- of leesspecialist. Om de resultaten goed onder de aandacht te brengen bij een grotere groep scholen en bibliotheken wordt het project afgesloten met een symposium.

Tineke van Ham, directeur van Bibliotheek Zwolle kreeg 30 januari op een landelijke bijeenkomst in Den Haag uit eerste hand te horen dat de Zwolse aanvraag was toegekend. Ze ontving van het landelijke Projectbureau Bibliotheekvernieuwing een symbolische cheque van 40.000 euro. Er waren veertig aanvragen ingediend, waarvan er zestien zijn toegekend.


Uit het juryrapport.

De gemeente Zwolle met het project ‘Echte opdrachten’

In het kader van de onderwijsvorm ‘natuurlijk leren’ wordt door de bibliotheek in samenwerking met het basisonderwijs (leerlingen en leerkrachten) en de PABO (studenten) een programma ontwikkeld waarbij lessen worden aangeboden aan de hand van ‘echte’ praktische opdrachten.
Er wordt een lessencyclus ontwikkeld waarbij leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig informatie te verzamelen zowel in de bibliotheek, op school als daar buiten. Per basisschool worden enkele leerlingen opgeleid tot ‘bibliotheekspecialist’ (o.a. het wegwijs maken van andere leerlingen in de (wijk)bibliotheek, het ontwikkelen van het culturele programma voor kinderen) en ‘leesspecialist’ (andere leerlingen stimuleren / motiveren tot lezen).
De jury vindt dit project een mooi voorbeeld van media-educatie. Het inspelen op de nieuwe onderwijsvorm ‘natuurlijk leren’ laat zien dat de bibliotheek alert en adequaat inspeelt op nieuwe ontwikkelingen binnen de onderwijsbranche. De actieve participatie van ‘basisschool leerlingen’ en de samenwerking met de PABO-studenten maken het project aantrekkelijk en geven het een vernieuwende dimensie.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)