PvdA wil project IJsbaan Westenholte op agenda

Foto van auteur

De fractie van de PvdA wil de Projectopdracht Westenholte IJsbaan op de agenda van de commissie Ruimte plaatsen.

Het college van B&W heeft in november 2006 een bestuursovereenkomst met de Provincie Overijssel getekend om te komen tot woningbouw in Westenholte op de locaties IJsbaan en Stins. Hiertoe is inmiddels een projectopdracht opgesteld, welke ter kennisname op de raadsagenda van 12 februari staat. Woordvoerder Ronald Revenberg wil deze projectopdracht agenderen, omdat naar aanleiding van de commissievergadering op 25 september  en de raadsbrief van 4 oktober 2006, waarin de bestuursovereenkomst aan de orde was, een schriftelijke reactie is gestuurd naar het college met daarin een aantal vragen over het aangaan van de bestuursovereenkomst en de bouwplannen.

Tot op heden heeft hij geen enkele reactie van het college van B&W op deze vragen ontvangen en het mag duidelijk zijn dat de PvdA hierom vooralsnog niet positief is over de inmiddels ondertekende bestuursovereenkomst en de hieruit voortvloeiende projectopdracht.

Door agendering van dit onderwerp wil de PvdA bereiken dat zij antwoorden krijgen op de door hen gestelde vragen van 4 maanden geleden en op basis hiervan een nadere afweging kunnen maken over de bouwplannen.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)