7 maart 2007 Statenverkiezingen Overijssel

Foto van auteur

Op woensdag 7 maart 2007 kunt u uw stem uitbrengen voor Provinciale Staten van Overijssel, het algemene bestuur van de provincie dat zetelt in Zwolle. Ze controleren het dagelijkse bestuur van de provincie: Gedeputeerde Staten. Daarnaast bepalen de Staten op hoofdlijnen het beleid. Verder kiezen zij de Eerste Kamer. De stemlokalen zijn op 7 maart open van 07.30 tot 21.00 uur.

De meeste van de beslissingen van de Staten hebben rechtstreeks invloed op uw leefomgeving; waar woningen en bedrijventerreinen worden gebouwd en waar u van de natuur kunt genieten. Provinciale Staten bepalen de koers bij jeugdzorg, milieu, water, cultuur en economie. Ook zorgen ze voor een goede bereikbaarheid. Zo zijn bijvoorbeeld veel fietsroutes, wegen en streekbusverbindingen door de provincie tot stand gebracht.

Het provinciehuis zet zaterdag 3 maart haar deuren open voor het publiek. Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom aan de Luttenberg-straat in Zwolle. Rondom de politieke debatten die dag is er een verkiezingsmarkt waar alle partijen zich presteren. Daarnaast geven provinciale medewerkers uitleg over hun projecten.