Waterschap presenteert WC-boekje als toiletliteratuur

Foto van auteur

Om burgers bewust te maken over wat er wel en niet in het riool thuishoort, geeft het Waterschap Groot Salland een informatief wc-boekje uit. Het boekje is bedoeld als ’toiletliteratuur’ en geeft op speelse wijze informatie, amusement en verrassende feitjes over het rioolstelsel in Nederland en West-Overijssel. Titel van het boekje? ‘Nu onze grote boodschap!’.

Het boekje is opgebouwd uit korte teksten, foto’s en illustraties en is ‘losjes’ vormgegeven.  Ook zijn er vragen, ‘wist je datjes’, een puzzel en proefjes voor kinderen in opgenomen. Het wc-boekje heeft als doel burgers te informeren over de afname en de zuivering van afvalwater. Het waterschap hoopt hiermee te bereiken dat inwoners bewuster worden in het gebruik van afvalwater.

6000 nieuwe aansluitingen
Sinds 2005 is het voor de meeste huishoudens verplicht om aangesloten te zijn op het riool. Dit betekent dat er circa 6000 nieuwe huishoudens uit het buitengebied bij de riolering van Waterschap Groot Salland zijn aangesloten. Het waterschap wil met name deze mensen informeren over de afname en zuivering van afvalwater.

Gratis aan te vragen
‘Nu onze grote boodschap!’ kan door iedere inwoner binnen het gebied van Groot Salland gratis worden aangevraagd. Dit kan vanaf maandag 12 februari bij de afdeling info@wgs.nl  of via het online bestel formulier.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)