“Begraafplaats Windesheim is vol”

Foto van auteur

In het dagblad de Stentor van donderdag 15 februari 2007 las de fractie van Swollwacht een artikel met als kop “Begraafplaats Windesheim is vol”. Gelijk daaronder het citaat: “Gemeente Zwolle blundert als het gaat om communicatie.” Swollwacht is verbaast over het artikel en stelt aan het college een aantal vragen.

Swollwacht: “Wethouder Pot vertelde op woensdagavond 14 februari 2007 in het Dorpshuis in Windesheim – aan ongeveer 150 Windesheimers en nabestaanden van mensen die in dit Zwolse dorp zijn begraven – dat de 319 graven tellende begraafplaats vol is en hoorden grafeigenaren op een bijzonder confronterende manier, dat het hebben van een familiegraf op de begraafplaats in Windesheim niet automatisch meer betekent dat je ook in dat graf begraven wordt. De begraafplaats telt op dit moment nog ongeveer honderd ‘gereserveerde’ bovenlaagjes, waar nog iemand begraven kan worden.” Een andere heel ingrijpende mededeling was volgens Swollwacht, dat wanneer de 66 graven die nu nog uit te geven zijn op de nieuwe begraafplaats op zijn, niemand meer in Windesheim begraven kan worden, omdat Kranenburg dé algemene begraafplaats wordt. Veel Windesheimers hebben ooit een graf voor onbepaalde tijd gekocht. Ze zijn er geboren en willen er ook begraven worden.

De begraafplaats Windesheim werd in 1917 door de toenmalige gemeente Zwollerkerspel overgenomen van de Hervormde kerk. Met de gemeentelijke herindeling in 1967 ging de begraafplaats over naar de gemeente Zwolle. Op de begraafplaats worden voornamelijk overledenen uit de dorpskern Windesheim begraven.

In het Voorontwerp Structuurplan Zwolle 2020, wordt aangegeven dat – om de leefbaarheid in stand te houden – er in Windesheim 50 nieuwe woningen zullen worden gebouwd.

Swollwacht heeft naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen: 

  1. Welke mogelijkheden ziet uw College om in de toekomst te voorkomen, dat er problemen ontstaan wanneer grafeigenaren, bewoners en/of toekomstige bewoners van Windesheim op de huidige begraafplaats in Windesheim willen worden begraven?
  2. In hoeverre is het nog mogelijk deze begraafplaats – op de huidige locatie – uit te breiden?
  3. Waarom zijn rechthebbenden van een familiegraf niet schriftelijk van “wijzigingen” in de voorschriften op de hoogte gebracht en werd er op deze ongelukkige manier gecommuniceerd?
  4. Waarom zijn de beloftes die de gemeente aan Plaatselijk Belang Windesheim over de begraafplaats had gedaan niet nagekomen?
  5. Kan Uw college toezeggen, dat de vele Windesheimers die ooit voor onbetaalde tijd een graf op de huidige begraafplaats hebben gekocht, de zekerheid krijgen dat zij in dat graf begraven kunn en en zullen worden?

Graag verneem ik van u spoedig de antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Trudy Kistemaker, raadslid Swollwacht.