Geen droogteprobleem bij Waterschap Groot Salland

Foto van auteur

Zwolle – Omdat de IJssel, een belangrijke aanvoerbron van oppervlaktewater voor het Waterschap Groot Salland, voldoende water aanvoert, heeft het waterschap ondanks de droge periode geen problemen met waterpeilen in het werkgebied. Ook de Vecht voert nog voldoende water aan.

Een maatregel die het waterschap wel inzet is het verhogen van het zomerpeil door het opzetten van stuwen. Hiermee wordt een buffer gecreëerd waarmee water wordt ‘vastgehouden’ in het gebied, zodat bij aanhoudende droogte water achter de hand is. Omdat Groot Salland geen problemen heeft met het peil van het oppervlaktewater én ook het grondwaterpeil op orde is, geldt er tot nu toe geen beregeningsverbod in het werkgebied van Groot Salland. Het waterschap houdt de waterstanden en weersverwachtingen nauwlettend in de gaten.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)