SP wil snelle oplossing fietsparkeerplaatsen

Foto van auteur

De fractie van de SP heeft tijdens de raadsvergadering van 8 januari 2007 mondelinge vragen gesteld aan de wethouder Verkeer. De SP constateerde een tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station en vroeg de wethouder of hij het probleem kon onderschrijven. Het antwoord van de wethouder was dat er inderdaad een tekort aan stallingplaatsen bestaat.

Het oplossen van dit tekort wilde de wethouder meenemen in de plannen voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Het college heeft de gemeenteraad onlangs via een raadsbrief op de hoogte gebracht van haar besluit te starten met de ontwikkeling van een visie op de Spoorzone. Het tot ontwikkeling brengen van de visie zal nog geruime tijd in beslag nemen. De fractie van de SP is van mening dat het tekort aan fietsparkeerplaatsen en de Zwolse ambitie om fietsstad te blijven, deze wachttijd niet kan verdragen. Het gebrek aan fietsparkeerplaatsen zorgt voor veel overlast en moet op korte termijn worden aangepakt.

Dit alles brengt de SP tot de volgende vragen:

  1. Deelt het college de hierboven uitgesproken zorg?
  2. Is het college bereid om tussentijdse maatregelen te nemen om het te kort aan fietsparkeerplaatsen bij het station op te lossen?
  3. In Groningen en Utrecht heeft men gekozen voor een oplossing met een stalling die uit twee verdiepingen bestaat (etage-parkeren) waarbij een eenvoudig systeem het in- en uitnemen van de fiets in de bovenstalling voor iedereen toegankelijk maakt. Met zo’n systeem kunnen er 2x zoveel fietsen worden gestald als nu het geval is. Is de wethouder bereid kennis te nemen van dit systeem, de voor- en nadelen te belichten en de financiële consequenties voor te leggen aan de gemeenteraad?

Edwin Koster

Namens de fractie van SP

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

2 gedachten over “SP wil snelle oplossing fietsparkeerplaatsen”

  1. Het tekort aan stallingen is al lang bekend maar PRORAIL weigert medewerking, en die schijnt hiervoor een soort monopolie te hebben

    Dat is ook de reden dat de gemeente de AFAC in het leven heeft geroepen. Zodat naar Prorail duidelijk gemaakt kan worden dat er echt te weinig stallingsplaatsen zijn. En dat je dus wat verder moet lopen dan gewenst. Maar dat is geen vrijbrief om je fiets dan maar gevaarlijk te plaatsen!!
    Het is zo langzamerhand tijd dat de AFAC harder handelend optreedt. Vooral bij de flessehals ter hoogte van de parkeergarage, t.o. de ingang van der Buitensoos, staat de toch al smalle stoep vol met fietsen. Daar is dat niet alleen lastig, maar ronduit gevaarlijk omdat de vele voetgangers dan het fietspad op moeten, de fietsers weer tussen de auto’s moeten, en de automobilisten de aandacht nodig bhebben voor de rare kruising van rotonde, fietsingang stalling en doorgang voor uitstapstrook van bussen.

    Groet van Q106

Reacties zijn gesloten.