Extra stations- in/uitgang Van Karnebeektunnel

Foto van auteur

GroenLinks/De Groenen vindt dat er een extra voetgangers in-/uitgang moet komen van/naar het station, ter hoogte van de Van Karnebeekstraat in Zwolle. Dit zal een aanzienlijke verbetering betekenen voor bereikbaarheid NS-­stati­on, Spoorzone,  Van Karnebeekstraat en de Sassenstraat. En zo kan ook de bestaande, regelmatig te drukke, NS- voetgangerstunnel worden ontlast. Het gaat om eenvoudige aanpassingen, die al gerealiseerd kunnen worden vooruitlopend op de Hanzelijn.

Verder is de Van Karne­beek­straat op dit mo­ment geen logi­sche link tussen station en bin­nen­stad. Door een extra stations-in/uitgang te construeren bij de Van Karnebeekstraat wordt de verkeersdruk op het Stationsplein een stuk minder. Want zodoende kan er naast de Stati­ons­weg (‘links­om’) een andere logische route ontstaan van het Station naar het cen­trum, nl. via de Van Karne­beek­straat (‘rechts­om’). Daar­mee zou niet alleen het winkelen in de Van Karnebeekstraat, maar ook in de Sassen­straat een extra impuls krijgen. In de detailhandelsvisie bleek al dat deze straten een impuls kunnen gebruiken.

Een logische extra  route station- centrum kan gerea­li­seerd wor­den door een gepas­te voet­gan­gers­ver­bin­ding vanaf het station aan te leggen, zodanig dat de route ‘rechtsom’ (via Van Karnebeekstraat) ongeveer dezelfde lengte heeft als ‘linksom’ (via hoofduitgang en­ Sta­ti­ons­weg). Zo’n verbin­ding kan relatief een­voudig gecre­erd wor­den door op ver­schil­len­de perrons uitgan­gen – trappen om­laag – te maken rich­ting Van Karne­beek­tunnel. Op die per­rons moet dan via bord­jes op deze uitgangs­mogelijk­heid wor­den gewe­zen. Mensen zijn vervol­gens via die tunnel ‘in no time’ in de Van Kar­ne­beek­straat. En in de toekomst ook bij nieuwe voorzieningen in de Spoorzone.

Op de perrons tussen de vol­gende sporen kan volgens GroenLinks/de Groenen nu reeds (dus zonder verbre­ding of doortrek­king van perrons) een dergelij­ke trap richting tunnel aange­bracht worden: tussen spoor 1 en spoor 14, en tussen spoor 3 en spoor 5. Dit zijn belangrijke sporen waar treinen aan­komen uit bijvoorbeeld Amers­foort, Utrecht, Rotter­dam, Groningen, Leeuwarden, Deventer,  Nijmegen, En­schede en Schiphol. Tussen de sporen 3 en 5 is op dit moment al een ope­ning met een hekje erom­heen, waar doorheen het trottoir en fietspad van de Van Karne­beektun­nel al te zien zijn.    

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

3 gedachten over “Extra stations- in/uitgang Van Karnebeektunnel”

 1. Goed plan, maar zorg er meteen voor dat de fietsparkeerplekken daar goed bereikbaar blijven.

  Verder pleit ik ervoor om de kruising Karnebeektunne/Karnebeekstraat/Molenweg/Hertenstraat meteen goed aan te pakken
  Komend met de fiets vanuit Zuid moet je de helling omhoog en bovenaan heb je meteen een onoverzichtelijke en vooral smalle kruising.
  Kom je vanuit de stad en wil je de van Karnebeektunnel in dan moet je eigenlijk linksaf en auto’s achter hebben dat niet altijd goed in de gaten.

 2. Zorgen ze er dan ook voor dat de treinen een stukje verder gaan stoppen, anders sta je wel op het perron maar moet je toch nog drie kilometer lopen om bij de trein te komen.

 3. @Degi,
  Als je de trein naar Kampen wilt pakken, kun je beter je fiets neerzetten bij het Stationsplein. Maar als ik bijv. net de stoptrein richting Amerfoort neem, dan staat het achterste treinstel dichtbij de van Karnebeektunnel.

  Dus voor sommige treinverbindingen kan het vooral voor de forens een verbetering zijn.

  Een nog beter idee zou zijn om in de stationstunnel een loopband zoals op Schiphol te plaatsen 🙂 🙂

  Ik fiets liever het stukje via de van Karnebeektunnel om dan helemaal door die stationstunnel te moeten lopen. Vooral niet tegen de stroom in 🙂

Reacties zijn gesloten.