Actief aan de slag met eigen levensverhaal

Foto van auteur

55-Plussers die meer inzicht willen krijgen in hun levensloop, kunnen donderdag 22 maart terecht bij de gespreksgroep ‘De verhalen die we leven’. Voor elke bijeenkomst krijgt de deelnemer een aantal vragen mee over perioden in zijn of haar leven. Het is de bedoeling dat de antwoorden thuis worden opgeschreven, in steekwoorden of verhalenderwijs.

Tijdens de bijeenkomsten vertelt elke deelnemer over zijn of haar leven. Door te luisteren en vragen te stellen leren de gesprekspartners elkaar beter kennen als ‘mede-auteurs’. Deelnemers hoeven niet goed te kunnen schrijven. Wel is het een voorwaarde dat iemand een periode actief naar het eigen leven wil kijken en naar het leven van groepsgenoten. De groep bestaat uit maximaal 4 personen en de bijeenkomsten vinden plaats in het gebouw van de GGZ aan de Burgemeester Roelenweg 9 te Zwolle. 

Informatie en aanmelding: Cursuscentrum Preventie, tel. 038 – 426 9 522 of meldt u aan via www.riaggzwolle.nl. Hier vindt u ook de andere activiteiten voor mensen in de derde levensfase.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)