Start procedure ontwikkeling Bankenlocatie

Foto van auteur

Voor de ontwikkeling van Bankenlocatie tussen de Melkmarkt en de Voorstraat in de Zwolse binnenstad wordt een ruimtelijke procedure opgestart. Daarmee is de komst van een nieuw complex met winkels, horeca, appartementen en een grote fietsenkelder een stap dichterbij.

Het ontwerp is van de hand van architect Dana Ponec Van Soeters Van Eldonk Ponec Architecten. Het gaat om een particulier initiatief, van de Zwolse ontwikkelaar DLH. De realisatie is nauw verweven met het Binnenstadsprogramma 2015 van de gemeente Zwolle, waar bijvoorbeeld de herinrichting van de Grote Markt onderdeel van uitmaakt.

In grote lijnen komt het bouwplan overeen met het bestemmingsplan, maar voor onder meer de rooilijn van het plan is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Daarom stelt het college van burgemeester en wethouders voor om een wijziging door te voeren met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Omdat het om een omvangrijke ontwikkeling op een prominente locatie gaat, wordt de gemeenteraad om een reactie gevraagd op het voorstel.

De welstands- en monumentencommissie heeft een positief advies uitgebracht over het totale bouwplan. Voor, tijdens en na de beoogde sloop van de bestaande panden wordt archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd.
Omdat het bouwplan zich naast het rijksmonument De Harmonie aan de Grote Markt bevindt, moet een monumentenvergunning worden aangevraagd. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de welstands- en monumentencommissie hebben een positief advies uitgebracht over de aansluiting van de nieuwbouw op De Harmonie.

 

Inmiddels is een aanvraag ingediend om enkele van de gebouwen die gesloopt worden, een gemeentelijke monumentenstatus te geven. Vanzelfsprekend wordt de bijbehorende procedure afgerond, voordat onomkeerbare werkzaamheden plaatsvinden.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)