Standwerker terug op de markt

Foto van auteur

Het college van B&W heeft besloten dat per 1 november 2006 het aangepaste uitvoeringsbesluit Marktverordening is vastgesteld. Door een wijziging in het uitvoeringsbeleid Marktverordening in juni 2005 is het begrip standwerker niet meer opgenomen. Op aandringen van zowel de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel en standwerkers onderschrijft de gemeente deze situatie als onwenselijk. Het college gaat met dit besluit in op hun wens dat standwerkers weer een eigen positie krijgen op de markt.

De gemeente heeft als wijzigingen opgenomen in het uitvoeringsbesluit: het begrip standwerker en de eisen waaraan een standwerker moet voldoen. Daarnaast is vastgesteld dat de controlerende en handhavende taak in handen is van de marktmeester. De gemeente Zwolle vindt dat standwerkers op de Zwolse markten thuishoren omdat zij een toegevoegde waarde hebben als publiekstrekkerrol. Zij zorgen met hun inbreng voor levendigheid op de markten.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)