Gemeente investeert in leefbaarheid Diezerpoort

Foto van auteur

Zwolle – De gemeente Zwolle gaat meer investeren in leefbaarheid, veiligheid en wonen in de Diezerpoort. Dit gebeurt op basis van Buurtactieplannen waarin veel acties voor verbetering van de buurten in Diezerpoort staan. Deze acties worden in het komende jaar uitgevoerd. De actieplannen vloeien voort uit de ontwikkelingsvisie ‘Diezerpoort ben ik’, die de ambities voor de lange termijn voor de Diezerpoort beschrijft.

De Buurtactieplannen zijn gebaseerd op wensen en ideeën van bewoners en ondernemers in de wijk en het Buurt voor Buurt onderzoek 2009. Per buurt is er een analyse gemaakt en zijn de ambities uit de ontwikkelingsvisie uitgewerkt. Hieruit zijn direct uit te voeren acties gekomen, die in de Buurtactieplannen verwoord staan. De uitvoering van de plannen gebeurt in samenwerking met diverse partners zoals Travers, de politie, woningcorporaties, de Kern en Kwartiermakers/ Focus.

Voorbeelden van acties zijn een impuls voor de wijkkrant Diezerpoorter, een buurttheater, de aanpak van verloedering van achtertuinen, het verbeteren van groen en speelplekken op verschillende locaties in de wijk en community art.

De buurtactieplannen sluiten goed aan bij het onlangs door het college vastgestelde Ontwikkelingskader ‘Gedroomd Diezerpoort’, dat richting geeft aan de natuurlijke wijkvernieuwing in de Diezerpoort.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)