Conferentie ‘Multiprobleemgezinnen’

Foto van auteur

Het kenniscentrum Multiprobleemgezinnen van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle organiseert op donderdag 5 april 2007 de conferentie “Multiprobleemgezinnen, wat werkt?”. Centrale onderwerp is de effectiviteit van interventies in multiprobleemgezinnen. De conferentie vindt plaats in het kader van het twintigjarige bestaan van de hogeschool, onder het thema ‘Voor en door regio Zwolle’.

Praktijkwerkers in de zorg voor Jeugd en Gezin zetten zich op zeer verschillende wijze in voor positieve veranderingen in gezinnen. Daarbij worden ze geconfronteerd met vragen over de kwaliteit en effectiviteit van hun werk. Praktijkwerkers, beleidsmakers en financiers kunnen op de conferentie kennis uitwisselen over goed werkende interventies waarmee kinderen, jongeren en hun ouders ondersteund, begeleid of geholpen kunnen worden. De conferentie biedt informatie over effectief gebleken methoden, maar biedt ook ruimte aan methoden die niet of onvoldoende zijn onderzocht. Speerpunt van de conferentie is om elkaar te blijven inspireren bij de vernieuwing van werkwijzen.

Programma en deelname

Dr. Marian de Graaf verzorgt de eerste inleiding met het thema ‘Effectiviteit in de praktijk’. Zij is senior medewerker bij het Nederlands Jeugdinstituut en projectleider van de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi). Drs. Sjef de Vries verzorgt de tweede inleiding met de thema ‘Wat werkt? Of beter, Wie werkt?’. Hij is al meer dan 25 jaar actief als methodiekontwikkelaar en opleider/trainer in het maatschappelijk werk. Verder kunnen de bezoekers twee workshops bijwonen uit een totaalaanbod van achttien. Als intermezzo is er een optreden van de theatergroep ‘Wordt Vervolgd’.

Belangstellenden kunnen zich voor de conferentie aanmelden via de website www.windesheim.nl. Klik vervolgens op Lustrum Windesheim voor en door regio Zwolle > lustrumsite > aanmelden.

Kenniscentrum MPG

Het kenniscentrum Multiprobleemgezinnen is in 2001 opgericht door de Christelijke Hogeschool Windesheim om expertise te ontwikkelen en uit te wisselen en de beschikbare kennis en ervaring toegankelijk te maken voor een breed publiek. Nadere informatie is te vinden op: www.windesheim.nl en www.multiprobleemgezinnen.nl.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)