Vertraging in behandeling geheime raadsstukken

Foto van auteur

Woensdagmiddag 18 oktober 2006 ontving de Zwolse D66-fractievoorzitter Jan Zelle van de raadsgriffier bericht, dat via de VNG rechtstreeks contact is opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) over “de case van de geheimhouding van stukken.”  De aangekondigde brief van BiZa hierover had er reeds gedurende de zomermaanden moeten liggen, echter door andere zaken is binnen het ministerie vertraging opgetreden. De betreffende ambtenaar heeft toegezegd, dat hij al het mogelijke doet om binnen drie weken voornoemde brief verzonden te hebben. Mocht dit niet het geval zijn dan neemt hij contact op.  

Verrassend zegt D66, want op 2 oktober 2006 meldde burgemeester Henk Jan Meijer nog in de commissie Bestuur, dat één dezer dagen het BIZA-advies volgt. De kwestie over het met terugwerkende kracht geheim verklaren van (uiteindelijk) 104 Zwolse raadsstukken uit de raadsperiode 2002 – 2006 speelt al vanaf medio juli 2005. De D66-fractie wees toen B&W er al op, dat op basis van de Gemeentewet artikel 25 door B&W op stukken opgelegde geheimhouding (lid 2) in de eerstvolgende raadsvergadering dient te worden bekrachtigd (lid 3). Waar dit is verzuimd, kan dit in de visie van D66 niet alsnog.

Daarna volgde:

a)       Raadsbesluit 9 januari 2006Bespreking motivering voor het met terugwerkende kracht geheim verklaren in de Raad van 11 januari 2006 .

b)       Raadsbesluit 11 januari 2006 Verzoek tot nadere juridische onderbouwing van het met terugwerkende kracht geheim verklaren.

c)       16 januari 2006 Raadsvoorstel om niet nadere genoemde raadsstukken met terugwerkende kracht geheim te verklaren ingetrokken door burgemeester Henk Jan Meijer. Dit i.v.m. ontoereikende juridische onderbouwing.

d)       20 januari 2006 burgemeester Henk Jan Meijer verzoekt de Raad – hangende een diepgravend onderzoek naar de geheimhouding – “niet uit de stukken te citeren.” Na bezwaren van D66 maakt hij op 27 januari 2006 hiervan “met de stukken prudent” omgaan.

e)       23 februari 2006 van de raadsagenda van 28 februari 2006 afgevoerd op verzoek van D66 een voorstel om 104 raadsstukken met terugwerkende kracht geheim te verklaren.

f)         11 mei 2006 van de raadsagenda 15 mei 2006 afgevoerd op verzoek van D66 een presidium-voorstel om de Raad zichzelf maar op basis van artikel 25 lid 1 voor 104 raadsstukken geheimhouding op te leggen. Bij VNG verkregen juridische informatie hierover staat haaks op raadsvoorstel van 7 maart 2006 (datum raadsverkiezingen).

g)       23 mei 2006 VNG-verzoek aan BIZA om een gezaghebbende uitspraak/advies voor o.m. Zwolle/Delft.

h)       Raadsweekplanning vanaf 25 mei 2006 vermeldt behandeling BIZA-advies voor 18 september 2006 (commissie Bestuur) resp. 2 oktober 2006 (Raad)

i)         Raadsweekplanning vanaf 7 september 2006 vermeldt behandeling 30 oktober 2006 (commissie Bestuur) resp. 20 november 2006 (Raad).

j)         15 september 2006 VNG bericht, dat het ministerie van BIZA binnen enkele weken met een brief komt aan alle gemeenten: een algemene richtlijn voor de wijze waarop met geheim-houding moet worden omgegaan.

k)       Op 2 oktober 2006 meldt Burgemeester Henk Jan Meijer in de commissie Bestuur, dat één dezer dagen het BIZA-advies volgt.

N.B.:

Geplande agendapunten worden uit de raadsweekplanning afgevoerd, als de Raad de desbetreffende stukken niet uiterlijk 10 dagen vóór de vergaderdatum ontvangt.

 

Bron: persbericht D66 Zwolle

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

5 gedachten over “Vertraging in behandeling geheime raadsstukken”

 1. Wat voor een zware politieke geheimen worden er allemaal voor ons burgers onder de ondoorzichtige Zwolse-Kaasstolp gehouden? Ik word daar steeds nieuwsgieriger naar. Kan er hier ?³?³k niet eens een raadslid ‘perongeluk’ wat laten lekken van die ‘geheime’raadsstukken?
  Of komt de veiligheid van ons Koninkrijk dan soms in gevaar?
  En ik altijd maar denken dat onze Zwolse dorpspolitiek zo weinig om het lijf heeft. Maar dat schijnt t?³ch wat anders te liggen – niet waar Jan Zelle van D66?

 2. Heer Lots,

  Tot nu toe zijn de stukken waar D66 het over heeft (en waar de problematiek rondom speelt) voor een ieder toegankelijk. Het gaat om stukken over het stadion, personen e.d.

  Maar ja, wat je d’r mee moet als Zwollenaar…

 3. @Mike
  Heer Lots wil nu juist graag weten wat er in ons dorp Zwolle soms zo angstwekkend geheim moet worden gehouden. Openbare stukken vind ik namelijk minder interessant – want daaruit wordt al genoeg in de krant over gepubliceerd. Wat je niet m? g weten – is vaak vele malen interessanter – dan de gewone weetjes. En daarom mogen wij ‘gewone’burgers’ niet alles weten. Het is maar een weet

 4. Op de gemeentesite is te vinden onder de raadsagenda van 15 mei 2006 het afgevoerde raadsvoorstel geheimhouding stukken (nr. 12/061).

  Bij het openklikken van het document vindt je de tekst van het raadsvoorstel en aan het slot hiervan staat een tekst “Lijst stukken ter inzage gelegd aan of voor raadsleden vanaf 2002”. Hierachter gaat schuil het complete (openbare) overzicht van 104 raadsstukken.

  In de Raad van 2 oktober 2006 is een raadsvoorstel geheimhouding aangenomen, waarin staat dat (alle informatie uit) oude stukken openbaar zijn totdat het advies van BIZA er is. De stukken zijn dus in ieder geval nog 3 weken openbaar!

Reacties zijn gesloten.