GL/DG wil actief luchtkwaliteitsbeleid

Foto van auteur

In de gemeentelijke begroting voor 2007 leest GL/DG, dat het college pas eind dit jaar (2006) deel 1 van het luchtkwaliteitsplan wilt opleveren. Daarin wil het college op basis van ontwikkelingen in het structuurplan onderzoeken welke knelpunten er in Zwolle op het gebied van luchtkwaliteit zijn of door diverse ontwikkelingen zullen ontstaan. Vervolgens wil het college een uitvoeringsprogramma maken. Dit is in tegenstelling met het college-akkoord waarin is opgenomen dat er in 2006 een luchtkwaliteitsplan gereed zal zijn, zegt GL/DG. 

Bij een plan horen ook concrete maatregelen, laat GL/DG weten. De enige concrete maatregel waar het college voor 2007 over spreekt is dat “met name zal worden ingezet op een schoon eigen wagenpark”. Schoon is een rekbaar begrip. GroenLinks/De Groenen wil geen diesels met roetfilter maar nog schonere alternatieven en die zijn beschikbaar. “Voor diverse functies zijn elektrische voertuigen interessant. Verder kan gedacht worden aan LPG of aardgas of meer experimenteel met bv. brandstofcellen of waterstof”, zegt GL/DG.

“Dat de lucht in Zwolle op diverse plaatsen niet aan de normen voldoet is al jaren bekend. De locaties zijn bekend en staan in de jaarlijkse rapportages. Wellicht komen er door ontwikkelingen in de stad plaatsen bij maar voor de bekende locaties is het noodzakelijk en afgesproken om actie te ondernemen. Deze maand zijn er bij SenterNovem twee subsidieregelingen opengesteld voor maatregelen m.b.t. luchtkwaliteit. De meeste andere grote steden in Nederland zijn verder met het luchtkwaliteitsbeleid dan Zwolle. Ze hebben wel concrete maatregelen vastgesteld en kunnen snel inspelen op de subsidiemogelijkheden. Snelle actie is daarom geboden.”

Daarom stelt GL/DG het college op grond van artikel 44 van de raadsverordening de volgende vragen:

1. Waarom komt u niet, zoals afgesproken, in 2006 met een concreet en volledig plan om de bekende knelpunten op te lossen?

2. Wat bedoelt u met een schoon eigen wagenpark? Hoeveel en welke voertuigen wilt u in 2007 vervangen? Aan welke brandstof denkt u?

3. Bent u bereid om in overleg te gaan met partners van de gemeente zoals de ROVA en Connexxion om afspraken te maken over de uitstoot van fijnstof van hun wagenparken? Zo nee, waarom niet?

4. Gaat u subsidie aanvragen voor maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren? Zo ja, waarvoor?

 

 Fractie van GroenLinks/DeGroenen

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)

1 gedachte over “GL/DG wil actief luchtkwaliteitsbeleid”

  1. Toekomstmuziek. Voor de gemiddelde burger nog onbetaalbaar, en slecht gefaciliteerd. Ach vroeger had je Zure regen, opwarming, en nu fijnstof. Als het beestje maar een naam heeft.

Reacties zijn gesloten.