Steun voor Zwolse infraprojecten

Foto van auteur

De gemeente Zwolle is content met de uitkomsten van het overleg tussen het ministerie van Verkeer en Waterstaat en Landsdeel Oost over infrastructurele projecten. Voor diverse projecten in de regio Zwolle is steun toegezegd.

Zo stelt Verkeer en Waterstaat maximaal € 4 miljoen beschikbaar als 50% bijdrage in de kosten van de BREZ-verbetering en opwaardering van kruispunt Ceintuurbaan-Dr. Van Heesweg-Tesselschadestraat, inclusief de aanleg van een fietstunnel. Verkeer en Waterstaat is verder bereid mee te werken om het onderdeel verkeersmanagement nader te concretiseren.

Een ander belangrijk onderdeel van de afspraken tussen het ministerie en het landsdeel betreft de spoorzone. De regio gaat samen met Verkeer en Waterstaat een studie opstarten om de problematiek van de bereikbaarheid van de knoop/spoorzone Zwolle integraal te verkennen. Partijen gaan de mogelijkheden voor de verbetering van de situatie van het voorplein/busknoop Zwolle integraal onderzoeken. Verkeer en Waterstaat ondersteunt het verzoek van Zwolle om aandacht voor dit gebied bij ministerie van VROM. De aanpak van de capaciteit perrontunnel en stijgpunten van het station is reeds onderdeel van het Herstelplan spoor.


Met betrekking tot de A28 is vastgesteld dat de recente gebiedsgerichte verkenning nog een nadere uitwerking behoefte waaruit de problematiek en oplossingsrichtingen helder worden. De regio en Rijkswaterstaat werken gezamenlijk de gebiedsgerichte verkenning en de scope van het vervolgonderzoek verder uit. In de verkenning zal de relatie met de N35 nadrukkelijk in beeld komen. De kosten van de afronding van de verkenning worden gelijkelijk verdeeld over het rijk en de regio. De resultaten zullen in het volgende bestuurlijk overleg worden besproken in het voorjaar van 2007. Ook over N-wegen als de N35 en de N50 zijn afspraken gemaakt.


De afspraken volgen uit de Netwerkanalyse Noord-Overijssel, die op 4 september 2006 aan de minister werd gepresenteerd. In deze analyse is gekeken naar de ontwikkelingen in de regio tot 2020 en de gevolgen voor bereikbaarheid. Doel van de Netwerkanalyse is om maatregelen vast te stellen waarmee de regio blijvend bereikbaar kan blijven.

2 gedachten over “Steun voor Zwolse infraprojecten”

 1. Er mag wel wat gebeuren hier in de regio.

  De A28 moet verbreed worden. Tussen Hattemerbroek en Zwolle-Noord liefst 4 rijstroken, gezien de verkeersintensiteiten, maar lastig uitvoerbaar, ik denk dat 2×3 rijstroken hier het maximaal haalbare is (en dan niet die flutspitsstrook). De vluchtstroken op de IJsselbrug gaan vervallen, is de bedoeling.
  Tussen Knooppunt Lankhorst bij Meppel tot Zwolle-Noord is 2×3 zeker noodzakelijk, nu al. In de toekomst wellicht breder, omdat de Zwolse regio bovengemiddeld groeit. Een ruimtereservering voor 2×4 is dan noodzakelijk, aan ruimte ontbreekt het niet in elk geval, hooguit bij Staphorst.

  De N35 is ook een fileveroorzaker in de spits. Met 30.000 voertuigen is dit erg druk, mede door de vele verkeerslichten in Zwolle, maar ook buiten Zwolle is het vaak aanschuiven.

  De N337 (IJsselallee) is ook erg druk. Vanuit Hanzeland kan dit gedeeltelijk aangepast worden door middel van een vrije rechtsafstrook. Dit scheelt files in de avondspits. Verder is de Veerallee en de kruising met de IJsselallee behoorlijk druk. Doordat de bus vaak voorrang krijgt (VRI-beinvloeding), loopt het vaak vast op de IJsselallee zelf.

  Onthou; filerijden kost net zoveel brandstof als 170km/h rijden. Zeer milieuvervuilend dus. De komende reconstructie van de Ceintuurbaan zal niet voldoende blijken, zeker als Zwolle gaat bouwen rond Herfte (waar het naar neigt). Een omleiding van een A of N35 naar Hessenpoort zal dan een oplossing zijn om het doorgaande verkeer te scheiden van het lokale. Ook hier speelt het probleem van de (scholieren)bussen, waardoor het vastloopt op de hoofdstroomrichting. Tevens zijn momenteel op de N35 de uitvoegstroken naar de Van Heesweg te kort. Daardoor loopt de N35 dus vast. Gelukkig gaat hier wat aan gedaan worden.

  Verder: Stadshagen. Hier lijkt men NIETS geleerd te hebben van het fenomeen ALMERE. Eerst duizenden huizen bouwen, en later erachter komen dat een noodweg toch niet voldoende is voor 15.000 inwoners die in het centrum of daaromheen werken. Daarom zou, voordat Stadshagen verder ontwikkeld wordt, eerst een 2×2 rondweg moeten worden aangelegd naar Westenholte (dat is in de planning).

 2. Hmmm enters doen het niet blijkbaar… :-

  Maargoed, de spitsstroken hebben de files niet verkort, integendeel, ze zijn langer, maar staan op een andere plaats. Tegenwoordig is dat tussen Wezep en Zwolle-Zuid, en tussen Zwolle-Centrum en Staphorst. Ik doe er vaak meer dan een uur over om in de avondspits de Ceintuurbaan en de A28 naar Meppel te rijden. Dat is 20 kilometer. Files zijn allang geen Randstedelijk probleem meer…

Reacties zijn gesloten.