“Schuldenaar moet zelf de oplossing zoeken”

Foto van auteur

Zwolle – Financiële zelfredzaamheid is het doel van de gemeentelijke schulddienstverlening. Door preventie wil de gemeente  voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen, als dat geen effect heeft gehad helpt de gemeente de schulden op te lossen of in ieder geval hanteerbaar te maken. Door nazorg te bieden wil het stadsbestuur voorkomen dat mensen opnieuw in de schulden raken. Speciale aandacht gaat de komende vier jaar uit naar eenoudergezinnen, minima en jongeren.

Anders dan voorgaande jaren is dat de gemeente Zwolle niet langer de volledige regie over de problemen overneemt, maar de schuldenaar zelf de oplossing laat zoeken. Wil de schuldenaar bijvoorbeeld wel een dreigende huisuitzetting voorkomen, maar geen schuldenregeling, dan adviseert de consulent wat daarvoor nodig is. “De gemeente begint niet langer met het treffen van maatregelen waar de persoon niet uit eigen overtuiging toe gemotiveerd is. Er wordt maatwerk geboden, elke aanvrager krijgt een individueel plan met de voor hem passende regelingen. In dit plan is niet alleen aandacht voor de schulden op zich, maar ook voor de wijze waarop ze zijn ontstaan”, aldus wethouder Filip van As.

Jongeren

Jongeren onder de 18 jaar komen niet in aanmerking voor een schuldenregeling omdat de ouders nog voor het kind kunnen besluiten. Bij zwerfjongeren kan deze situatie anders zijn, zij krijgen een maatwerktraject aangeboden. Studenten kunnen een uitgestelde lening krijgen, daarvoor worden convenanten met de onderwijsinstellingen gesloten.

Voorkomen

Schulden voorkomen is beter dan schulden oplossen. Om die reden zet de gemeente in op preventie en nazorg. Preventie moet het gedrag van mensen zodanig beïnvloeden dat zij problematische schulden vermijden. De komende jaren wordt dit vooral op risicogroepen gericht: jongeren, minima en eenoudergezinnen. De nazorg bestaat uit bijvoorbeeld uit onder andere budgetteringscursus, gesprekken of thuisadministratie.

Het beleidsplan schulddienstverlening heeft een looptijd van vier jaar. De gemeenteraad besluit binnenkort over de voorgestelde aanpak.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)