VVD organiseert politiek cafés Libertas

Foto van auteur

Op woensdag 1, 8 en 15 november 2006 vinden de eerste drie politiek cafés Libertas plaats. Deze nieuwe en maandelijks terugkerende activiteit van de VVD is georganiseerd door het afdelingsbestuur en de afdelingscommissie Politiek & Filosofie (CPF).

Deze afdelingscommissie richt zich op nationale, internationale politieke en filosofische zijde van de VVD. In het licht van de aankomende verkiezingen maakt de VVD echter direct een vliegende start met drie avonden in één maand. Deze avonden zullen plaatsvinden in het nieuwste café-restaurant van Zwolle, Binnen Eten & Drinken. Gastsprekers zijn: 1 november: Han ten Broeke, 8 november: Arend-Jan Boekestijn en 15 november: Atzo Nicolaï.

 

Van 18.00 tot 20.00 is er een mogelijkheid om te genieten van de keuken van Binnen Eten & Drinken. De VVD verzoekt u indien u hier gebruik van maakt dit per avond drie dagen van te voren kenbaar te maken via s.m.janssen@planet.nl. Kosten voor het diner zijn voor eigen rekening.

Van 20.00 tot 23.00 is het politieke café met een lezing van de gastspreker en aansluitend een open discussie onderling en met de gastspreker in een informele sfeer.

Het bestuur van de VVD Zwolle hoopt u en andere geïnteresseerden te ontmoeten.


Informatie over de sprekers:

1 november 2006: Han ten Broeke

Voor wie het nog niet weet. Ik ben 37 jaar jong, geboren en getogen Twente en al meer dan twee decennia lid van de VVD. Tot aan de start van de campagne voor Tweede Kamer woonde ik in Brussel, als kersverse echtgenoot van mijn Zweedse Cia, die bij de Europese Commissie werkt en nu haar baan opgeeft om mij te ondersteunen. Maar ik ben ook de trotse vader van mijn dochter Eleonore.
 
In Brussel werkte ik als zelfstandig gevestigd consultant Public Affairs. De laatste tijd opereerde ik in opdracht van BASE, het kleinste mobiele telefoonbedrijf van België en een 100% dochter van KPN. Voordat ik in 2004 mijn baan opgaf voor een schitterende campagne voor het Europees Parlement, werkte ik er al in dienstverband. Als manager van een kleine business-line droeg ik de verantwoordelijkheid voor een potentiële markt van zo’n 50.000 klanten. Nu hoop ik vanuit een nieuwe woning in het Oosten en vanuit de fractiekantoren van het Binnenhof een goede uitvoering te geven aan mijn verantwoordelijkheid voor 16 miljoen Nederlanders.

Meer informatie: www.hantenbroeke.nl


8 november 2006: Arend-Jan Boekestijn

Arend-Jan Boekestijn (Amstelveen, 1959) is een Nederlands historicus en rechts-liberaal politicus. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam studeerde hij na het VWO geschiedenis en politieke wetenschappen. Vervolgens werkte hij in de periode 1986-1989 in Florence bij het European University Institute. Daarna, vanaf 1989, verbond hij zich aan de vakgroep geschiedenis van de Universiteit Utrecht.

Veel van zijn publicaties behandelen de geschiedenis van het Europese statensysteem zoals zich dat voordeed in de 19e en de 20e eeuw. Ook schrijft hij over de geschiedenis van de Europese integratie. Veelvuldig treedt hij op voor radio en tv. Verder schrijft hij columns voor diverse dag- en weekbladen. In 2003 trad hij toe tot een klankbordgroep van de Nederlandse minister van Defensie.

Hij is geïnteresseerd in het ‘neoconservatieve’ gedachtegoed, hoewel hij pessoptimistisch (de term is van Martin Lipset en betekent pessimistisch op de korte en middellange termijn en optimistisch op de lange termijn) is over de gedachte dat men democratie kan exporteren, en is regelmatig gevraagd als spreker bij de Edmund Burke Stichting. Hij is een bewonderaar van de politicus Frits Bolkestein.

Meer informatie: www.let.uu.nl/~arend-jan.boekestijn/personal/


15 november 2006: Atzo Nicolaï

Atzo Nicolaï werd geboren op 22 februari 1960 te Delft. Na de middelbare school (Gymnasium-B aan het Rotterdams Montessori Lyceum) ging hij in 1980 rechten en politicologie studeren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij deed in 1987 doctoraal examen in zowel staats- en bestuursrechts als politicologie.

Atzo Nicolaï zat onder meer in het bestuur van de Boekmanstichting en was mede-oprichter van het Rushdie Comité. In 2002 werd hij staatssecretaris voor Europese Zaken in het eerste kabinet Balkenende. In 2003 in het kabinet Balkenende II werd hij in deze functie hernoemd (nu met als titel in buitenlandse contacten ‘Minister for European Affairs’). Hij was onder meer verantwoordelijk voor de coördinatie van het Nederlandse EU-Voorzitterschap in 2004 en van het akkoord over de Financiële Perspectieven in 2005. Behalve voor Europese Zaken was hij ook verantwoordelijk voor Internationaal Cultuurbeleid. Op 7 juli 2006 werd Nicolaï minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in het kabinet Balkenende lll.

Meer informatie: www.atzonicolai.nl

3 gedachten over “VVD organiseert politiek cafés Libertas”

  1. J? -j? – bestuurlijke vernieuwing h?© meneer Atzo Nicolai? Was dat niet het speeltje van D-66?
    Tientallen jaren heeft die semi liberale-club lopen roepen dat ze v?³?³r een gekozen burgemeester zijn en dan laat die z?©lf opgestapte oud-minister Tom de Graag van D66 zich z?©lf nog even snel BENOEMEN tot burgemeester van Nijmegen. Hoe betrouwbaar zijn politici eigenlijk nog? Meneer Sander Janssen – moeten we die VVD-er Atzo Nicolai serieuzer nemen dan die Tom de Graaf van D66?

Reacties zijn gesloten.