Operatiekamer Isala Klinieken is veilig

Foto van auteur

In Netwerk wordt donderdagavond (vanavond) om 19.25 uur op Ned 2 aandacht besteed aan de problematiek van gebruiksvergunningen bij ziekenhuizen in Nederland. Aanleiding voor de reportage is het fatale ongeval, eind september, met een patiënte in een operatiekamer van het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo.

Ook voor de Isala Klinieken is nog geen gebruiksvergunning verleend. Wel is in nauw overleg met de brandweer een plan van aanpak opgesteld waardoor onder meer de operatiekamers op beide locaties op het vereiste veiligheidsniveau zijn gebracht. Voor andere delen van beide complexen geldt dat nog verbeteringen moeten worden gerealiseerd. Daarvoor is in onderling overleg een verantwoorde fasering afgesproken. Daarna kunnen de gebruiksvergunningen worden verleend. In de tussentijd is van deskundige zijde aan burgemeester H.J. Meijer verzekerd, dat er geen sprake van een onveilige situatie is.

Netwerk besteedt in de reportage ook aandacht aan de Isala Klinieken. In dit verband hebben onder meer interviews plaatsgevonden met een van de leden van de Raad van Bestuur van Isala, de fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad en burgemeester Meijer. De inbreng van Meijer in de uitzending is gebaseerd op het ‘Plan van aanpak wegwerken achterstand gebruiksvergunningen Zwolle 2007-2011’ waarover eerder dit jaar van gedachten is gewisseld en waarvoor de raad is gevraagd extra middelen ter beschikking te stellen. Daarnaast heeft de burgemeester benadrukt –  dat in afwachting van de vergunning –  geen sprake is van een voor patiënten, bezoekers en medewerkers onacceptabele (brand)veiligheidssituatie.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)