Actieplan aangepast sporten

Foto van auteur

Zwolle – Sportverenigingen in Zwolle krijgen advies op maat hoe zij aan mensen met een beperking sportactiviteiten aan kunnen bieden. Dit is één van de acties benoemd in het actieplan Aangepast sporten dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld. De uitvoering van het actieplan ligt in handen bij Sportservice Zwolle. 

 

Naast het advies op maat, wordt ook een centraal punt in het leven geroepen waar de vraag naar en het aanbod van activiteiten voor aangepast sporten samenkomen. Op deze manier kan een breed netwerk worden georganiseerd. De evenementen waar mensen met een beperking aan mee kunnen doen, worden breder bekend gemaakt, zodat deze een grotere groep bereiken. "Het is van groot belang dat ook mensen met een fysieke of verstandelijke beperkingen kunnen sporten en plezier hebben in bewegen. Zwolle is een sportstad op alle niveaus", aldus sportwethouder Gerrit Piek.

Succes Vanaf 2009, het jaar van de Gehandicaptenzorg, is er in Zwolle ingezet op het vergroten van de kennis over aangepast sporten en het ontwikkelen van diverse activiteiten voor deze groep. De afgelopen jaren heeft dit geresulteerd meer dan vijftig activiteiten zoals de Frion Sportdag, Action games De Twijn en de Nationale sportweek. In 2012 zijn er 104 sportadviezen gegeven (tegenover 15 in 2011), via de nieuwsbrief worden 400 geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de activiteiten voor aangepast sporten. Daarnaast is er een positieve ontwikkeling zichtbaar in de samenwerking tussen reguliere verenigingen die gezamenlijk het aangepast sporten ondersteunen. Zo hebben de Zwolse tennisverenigingen onlangs uitgesproken dat zijn samen het aangepast tennissen gaan ondersteunen.