Veiligheidsdiensten houden hoogwateroefening

Foto van auteur

Zwolle – Van maandag 14 oktober tot en met vrijdag 8 november 2013 organiseren het Waterschap Groot Salland, het Ministerie van Defensie en de Veiligheidsregio IJsselland een grootschalige oefening. De oefening krijgt de naam Conecto.

oefeninghoogwater.jpg
Van links naar rechts: Dhr E.P.C. Wiersma (defensie), Mevr L.J. Sievers (veiligheidsregio IJsselland),
Mevr E. de Kruijk (waterschap Groot Salland)

Tijdens de oefening worden de deelnemende organisaties geconfronteerd met hoge waterstanden op de IJssel. De hoogwatersituatie zorgt ervoor dat een crisissituatie ontstaat waarop de deelnemende partijen moeten inspelen. Genomen besluiten worden tijdens de oefening ook daadwerkelijk uitgevoerd. Buitendienstmedewerkers van het waterschap worden ondersteund door Defensie-eenheden. Het overstromingsrisico is een reëel risico in Veiligheidsregio IJsselland. Bijna jaarlijks is er sprake van een hoogwatersituatie op de IJssel. Daarom investeren Veiligheidsregio IJsselland en de netwerkpartners extra in de operationele voorbereiding op dit risico. Een oefening als deze biedt de mogelijkheid om de multidisciplinaire samenwerking tussen alle crisispartners te beoefenen. Op 2 mei 2013 ondertekenden vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties het oefenplan.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)