Intentieovereenkomst Vrouwenopvang Overijssel

Foto van auteur

De Overijsselse woningcorporaties DeltaWonen, Openbaar Belang, Beter Wonen IJsselmuiden, Beter Wonen Hardenberg, Wetland Wonen, DES Genemuiden en SWZ realiseren een nieuw gebouw in Zwolle voor Vrouwenopvang Overijssel. Op maandag 6 november ondertekenen de corporaties en de vrouwenopvang hiervoor een intentieovereenkomst. Ook wethouder Dannenberg zal hierbij aanwezig zijn.

De zeven corporaties staan garant voor de extra huisvestinglasten van Vrouwenopvang Overijssel. Zij zullen gezamenlijk tien jaar lang een jaarlijkse bijdrage aan de huisvestinglasten van de vrouwenopvang verstrekken van ongeveer €175.000,-. Iedere corporatie zal een vast percentage bijdragen dat gerelateerd is aan het woningbezit. In de vrouwenopvang worden vrouwen en kinderen opgevangen wanneer ze vanuit bedreigende situaties niet meer thuis kunnen verblijven. De voorzieningen voorzien in een behoefte want er wordt veel gebruik van gemaakt.

De corporaties achten het hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om de nieuwe voorziening te realiseren. De vrouwenopvang is nu op verschillende locaties in Zwolle gehuisvest. Met name de noodopvang is sterk verouderd. De nieuwe vrouwenopvang bestaat straks uit 22 wooneenheden met gemeenschappelijke ruimten en een crèche. Het gebouw wordt opgeleverd in 2008 en wordt beheerd door de woningstichting SWZ.

Gerelateerde Berichten

(Automatisch gegenereerd)